Nieuws
Lees voor

Winnaar Kempenhaeghe Poster Award 2019

Drs. J. (Jolanda) van Omme, onderzoeker en maatschappelijk werker bij Kempenhaeghe, had de eer om in juni 2019 de tweede Kempenhaeghe award in ontvangst te mogen nemen.

Haar onderzoek – dat zij op het symposium presenteerde in de vorm van een poster – richt zich op onderzoek naar de psychosociale problemen die kunnen spelen bij ouderen met epilepsie. Het is een literatuuronderzoek waarin onderzocht is wat er al bekend is rondom dit onderwerp.

 

Lees voor

Psychosociale problemen epilepsie bij ouderen

Het blijkt dat er nog relatief weinig onderzoek gedaan is, maar dat epilepsie bij ouderen zeker psychosociale problemen kan geven. Daarbij kan gedacht worden aan een combinatie van verschillende problemen die op elkaar inspelen. Namelijk intrapersoonlijke aspecten, zoals emoties, cognitieve problemen en coping, het onderhouden van sociale contacten, het behouden van werk/ activiteiten buiten de deur, financiële gevolgen, de thuissituatie (zoals risico’s, veiligheid, hulpbehoefte) en problemen op het gebied van zelfmanagement.

 

Lees voor

Belang van (meer) onderzoek

De impact op psychosociaal vlak wordt onder andere bepaald door de leeftijd, het moment van ontstaan van de epilepsie en comorbiditeit. Er komen steeds meer ouderen in onze maatschappij en de incidentie van epilepsie bij ouderen stijgt. Daarom is het van groot belang dat er nog meer onderzoek wordt gedaan op dit vlak om de psychosociale zorg en hulpverlening aan ouderen met epilepsie te kunnen verbeteren.

Jolanda: “Het mogen ontvangen van de Kempenhaeghe Award in mijn ogen een erkenning voor het belang van onderzoek vanuit psychosociaal perspectief en vanuit mijn vakgebied social work. Hartelijk dank daarvoor.”