Tweedaagse basiscursus polysomnografie
Lees voor

Basiscursus Polysomnografie

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe biedt een tweedaagse Basiscursus Polysomnografie aan. De geplande training op maandag 16 november en dinsdag 17 november 2020 komt te vervallen en wordt verschoven naar een later moment.

Programma polysomnografiecursus

Tijdens deze cursus wordt het beoordelen van een polysomnografisch onderzoek theoretisch uitgelegd met daarna uitgebreide mogelijkheid tot scoren in duo’s onder supervisie met persoonlijke begeleiding. De internationale scoringsstandaard van de AASM (laatste versie) wordt gevolgd. Een kennismaking met de registratie-praktijk  verloopt via een les over het aanbrengen van de elektroden en sensoren op de  patiënt. Ook is er een bezoek gepland aan de afdeling zodat de praktijk van het  slaaponderzoek verder wordt verduidelijkt. Wilt u op de hoogte gehouden worden van een nieuwe datum, mail dan naar csgsecr@kempenhaeghe.nl.

Doelgroep
KNF laboranten, longfunctie-laboranten, verpleegkundigen, AIOS en medisch-specialisten en andere huidige of toekomstige medewerkers van een slaapcentrum die nog geen of beperkte ervaring hebben met polysomnografie en die zelfstandig willen leren scoren.