Symposium Epilepsiewoonzorg
Lees voor

Symposium Epilepsiewoonzorg

 

De organisatie van een symposium voor collega’s in (gehandicapten)zorginstellingen door het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe is een terugkomende traditie geworden. De onderwerpen van het symposium gaan altijd over de combinatie van epilepsie en een verstandelijke beperking en de betekenis daarvan voor patiënt en zorgverlener in de dagelijkse zorgpraktijk.

Het thema voor 19 maart 2019 was Epilepsie en verstandelijke beperking: alle kennis, alle aandacht! Uiteenlopende onderwerpen kwamen aan bod zoals het observeren van aanvallen, slaapwaakproblemen, comorbiditeit en ook ervaringsverhalen.

Lees voor

Terugblik symposium Epilepsiewoonzorg 2019

 

Een korte terugblik op een geslaagd en goed bezocht symposium ‘Epilepsie en verstandelijke beperking: alle kennis, alle aandacht!’ 

Op dinsdag 19 maart reisden ruim negentig professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie, afkomstig van collega-organisaties zoals Cello, PSW, ORO, Severinus en Cordaan Amsterdam, af naar het Centrum voor Epilepsiewoonzorg in Kloostervelden, Sterksel. In een dagvullend programma kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod zoals het observeren van aanvallen, slaapwaakproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie en morbiditeit.

In een van de workshops werd samen met ouders stilgestaan bij ‘het verhaal’ van de naasten van onze cliënten met epilepsie en een verstandelijke beperking. De onvoorspelbaarheid van de epilepsie heeft op naasten een grote impact zo bleek uit de ervaringsverhalen. Het is een vanzelfsprekendheid dat familie en naasten een belangrijke plek innemen in het leven van een persoon met een beperking. Deelnemers voelden zich ook bewuster van de rol van een ouder, broer of zus. 
In de belevingsgerichte workshop werden de deelnemers op interactieve wijze meegenomen in een moeilijk te begrijpen wereld voor een cliënt met epilepsie, een Autisme Spectrum Stoornis en een verstandelijke beperking.
Andere workshops gingen in op hoe we de juiste begeleiding kunnen bieden voor de ouder wordende bewoner en wat epilepsie en gedrag met elkaar hebben te maken? Hoe essentieel is goede mondzorg? Waar loopt u als hulpverlener in de dagelijkse praktijk tegenaan als de ene aanval de andere opvolgt.

“Epilepsie is een rotziekte, maar je moet leuke dingen doen, daar hebben we jullie voor nodig!”
Tot slot kwamen cliënten aan het woord en gingen in gesprek met de deelnemers. Wat betekent het hebben van epilepsie? Cliënt: “Epilepsie is een rotziekte, maar je moet leuke dingen doen, daar hebben we jullie voor nodig!”

Hou onze agenda in de gaten voor de volgende editie in 2020!