Afbeelding
Lees voor

prof. dr. P.A.J.M. (Paul) Boon

Strategisch adviseur Wetenschappelijk onderzoek

Neuroloog en hoogleraar Paul Boon vervult naast zijn klinische, wetenschappelijke en onderwijstaken, de rol van strategisch adviseur raad van bestuur op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. Dit doet hij vanuit TriO, het huidige orgaan voor wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en opleiding in Kempenhaeghe.