Eén plus één is drie
Lees voor

Nederlands Epilepsie Netwerk

De juiste zorg op de juiste plek op het juist moment: dat is het doel van  het Nederlands Epilepsie Netwerk (NEN). Initiatiefnemer neuroloog Anton de Louw beoogt kennisuitwisseling tussen epileptologen van de gespecialiseerde epilepsiecentra en medisch specialisten van perifere ziekenhuizen te vergemakkelijken onder meer door persoonlijk en laagdrempelig onderling overleg.

Het netwerk dat stap-voor-stap wordt gebouwd gaat uit van tweerichtingsverkeer. Aan de ene kant kennisoverdracht vanuit Kempenhaegher en SEIN naar de tweede lijn. En aan de andere kant vooral afstemming: over de behoeften aan expertise van die tweede lijn en ook het delen van zorginitiatieven en verbeteringen die daar al lopen. Zo wordt inhoud aan het netwerk toegevoegd.

Inmiddels zijn neurologen van de volgende ziekenhuizen aangesloten bij het netwerk: Spaarne gasthuis, Deventer Ziekenhuis,  Slingeland Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum, Medisch Centrum Leeuwarden,  Laurentius Ziekenhuis, Maasstadziekenhuis, ADRZ, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Rivas Ziekenhuis, Sint Jans Gasthuis, Zuijderland, Maxima Medisch Centrum, Tergooi Ziekenhuizen en Westfries Gasthuis.