Welkom op de website van Kempenhaeghe. Deze website maakt gebruik van cookies.

Akkoord

Cookies beperkt toestaan

Cookies niet toestaan (alleen functionele cookies)

Meer informatie

Cookiemelding
Tijdens uw bezoek aan deze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes waarin informatie tijdelijk of permanent wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van websites te verkrijgen.
Kempenhaeghe.nl gebruikt cookies voor:

Google Analytics
Van Google wordt een statistiekenprogramma geladen op onze website. Hiermee houden wij bij welke paginaís gebruikers bezoeken van onze website en hoe vaak en hoe bezoekers door onze website klikken. Met de informatie die wij verzamelen blijft uw privacy gegarandeerd; de gegevens zijn niet naar u te herleiden. Kempenhaeghe heeft daarnaast een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google waardoor Google geen volledig IP-adres van u zal ontvangen.

Functionele cookies
Ook zetten we op onze website zogenoemde functionele cookies in. Deze zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website. Bijvoorbeeld voor het onthouden van een door u gekozen instelling.

Third party
Volgens wetgeving is Kempenhaeghe verplicht u te melden dat u op deze website koppelingen aantreft naar zogenaamde derde partijen, denk bijvoorbeeld aan videosite Vimeo of links naar social media als Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze partijen hebben hun eigen cookiebeleid.

Cookies  beperkt toestaan of weigeren? 
We geven u op Kempenhaeghe.nl de mogelijkheid om cookies te weigeren of om deze beperkt toe te staan. U mist hierdoor functionaliteiten zoals het kunnen afspelen van video. Indien u akkoord gaat, geeft u toestemming voor het anoniem analyseren van uw websitebezoek en kunt u de video’s zien (Optie akkoord). U kunt ook de keuze maken voor alleen third-party-cookie van de externe videodienst Vimeo (optie Beperkt). U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken, bijvoorbeeld door het verwijderen of uitzetten van cookies. Dit kan op elk gewenst moment via het menu van uw internetbrowser. Maar let op! Het uitzetten van cookies kan het gebruik van deze website beperken.

Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Stichting Vrienden van Kempenhaeghe

Schenking rolstoelfiets

Doelstelling en beleidsplan:
De stichting heeft als doelstelling het verwerven van geldmiddelen en de aanwending daarvan ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van epilepsie en ten behoeve van activiteiten voor patiënten die aan de zorg van het Epilepsiecentrum te Heeze zijn toevertrouwd, alles in de meest ruime zin van het woord. De stichting beoogt geen winstoogmerk.

Medewerkers van Kempenhaeghe doen er alles aan om optimale zorg te verlenen en het verblijf voor patiënten en bewoners zo prettig mogelijk te maken. Soms zijn er voor die zorg speciale voorzieningen nodig en kunnen ‘extraatjes’ het verblijf veraangenamen. Of er zijn voor het opstarten van verbeter- of vernieuwingsprojecten extra middelen nodig. De Stichting Vrienden van Kempenhaeghe  zet zich in om gelden te verwerven voor voorzieningen, activiteiten of projecten die niet uit de reguliere budgetten kunnen worden betaald. Zeker nu de budgetten voor de gezondheidszorg opnieuw strak worden aangehaald, is het werk van de Vrienden van Kempenhaeghe belangrijk. De extra middelen worden grotendeels besteed aan additionele voorzieningen op het gebied van de patiëntenzorg. Het overige deel komt ten goede aan expertiseontwikkeling.

Ondersteunen
U kunt de stichting ondersteunen. U kunt dit op persoonlijke titel doen, maar ook als organisatie. Elke vorm van donatie is welkom.

Klik hier voor de brochures:
Stichting Vrienden van Kempenhaeghe 

Voorbeelden van bijdragen

In de afgelopen jaren hebben de Stichting Vrienden van Kempenhaeghe en de Stichting Vrienden Hans Berger Kliniek aan tal van zaken bijgedragen.

  • bijdrage aan de kinderwebsite van kempenhaeghe http://www.kempy.nl/
  • ondersteuning aan de jaarlijkse Doe-weken met diverse gesponsorde activiteiten.
  • de aanschaf van een speciale rolstoelfiets en huifkar, aankopen voor kinderboerderij De Hoeve, aanschaf van speeltoestellen, aanschaf van materialen voor snoezelruimten 
  • bijdrage een project dat is gericht op het beter detecteren van epilepsieaanvallen.
  • vieringen van jubilea van bewoners van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg
  • een laptop voor opgenomen patiënten in de Epilepsiemonitoringsunit.
  • bijdrage aan wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten zoals een onderzoeklaptop of een hartslagmeter.

Contactgegevens

Lees meer...

Stichting Vrienden van Kempenhaeghe
T (040) 227 9105
E vrienden@kempenhaeghe.nl
Rekeningnummer NL40RABO0120320851 t.n.v.
Stichting Vrienden van Kempenhaeghe te Heeze


Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Lees meer...

Stichting Vrienden van Kempenhaeghe:

Mevrouw dr. J.E.M. van Eerd-Vismale MBA, voorzitter
De heer H.J.A.M. van Kruijsdijk, secretaris
De heer P.J.M. van Vugt, penningmeester
Mevrouw G.S. Burns, algemeen lid

De heer J. Rengers, manager Financiën & Control
De heer N. Geurts, lid raad van bestuur

Secretariaat :

Mevrouw F. Brameyer        T. 040- 2279199
Mevrouw K. Verhees          T. 040- 2279105


Beloningsbeleid:
De stichting heeft geen winstoogmerk en de leden van het stichtingsbestuur ontvangen geen beloning of een onkostenvergoeding.

Verantwoording:
Financiële verantwoording (Kempenhaeghe Heeze) 


BTW NL813252325B01 | KvK 41087534
RSIN: 009916799