Welkom op de website van Kempenhaeghe. Deze website maakt gebruik van cookies.

Akkoord

Cookies beperkt toestaan

Cookies niet toestaan (alleen functionele cookies)

Meer informatie

Cookiemelding
Tijdens uw bezoek aan deze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes waarin informatie tijdelijk of permanent wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van websites te verkrijgen.
Kempenhaeghe.nl gebruikt cookies voor:

Google Analytics
Van Google wordt een statistiekenprogramma geladen op onze website. Hiermee houden wij bij welke paginaís gebruikers bezoeken van onze website en hoe vaak en hoe bezoekers door onze website klikken. Met de informatie die wij verzamelen blijft uw privacy gegarandeerd; de gegevens zijn niet naar u te herleiden. Kempenhaeghe heeft daarnaast een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google waardoor Google geen volledig IP-adres van u zal ontvangen.

Functionele cookies
Ook zetten we op onze website zogenoemde functionele cookies in. Deze zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website. Bijvoorbeeld voor het onthouden van een door u gekozen instelling.

Third party
Volgens wetgeving is Kempenhaeghe verplicht u te melden dat u op deze website koppelingen aantreft naar zogenaamde derde partijen, denk bijvoorbeeld aan videosite Vimeo of links naar social media als Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze partijen hebben hun eigen cookiebeleid.

Cookies  beperkt toestaan of weigeren? 
We geven u op Kempenhaeghe.nl de mogelijkheid om cookies te weigeren of om deze beperkt toe te staan. U mist hierdoor functionaliteiten zoals het kunnen afspelen van video. Indien u akkoord gaat, geeft u toestemming voor het anoniem analyseren van uw websitebezoek en kunt u de video’s zien (Optie akkoord). U kunt ook de keuze maken voor alleen third-party-cookie van de externe videodienst Vimeo (optie Beperkt). U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken, bijvoorbeeld door het verwijderen of uitzetten van cookies. Dit kan op elk gewenst moment via het menu van uw internetbrowser. Maar let op! Het uitzetten van cookies kan het gebruik van deze website beperken.

Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Speerpunten beleid

Waar gaan we voor? 

Doelstelling                                                     Passende resultaten                                                                                        

Kempenhaeghe wordt op haar vakgebieden als topreferent gezien  

 

 • verwijzingen uit de tweedelijn voor met name complexe vraagstukken
 •  verwijzingen vanwege onze multidisciplinair insteek
 • samenwerkingsverbanden waarin onze topreferente positie tot uiting komt
 • nauwe betrokkenheid bij ontwikkeling van richtlijnen
 • veelvuldig gevraagd worden voor presentaties
 • uitbreiding van onze neurologische expertise over slaapproblematiek
 • gezien worden als specifieke expert voor de gehandicaptensector 
   

Kempenhaeghe vernieuwt haar topzorg voortdurend vanuit bevindingen uit ‘eigen’ wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en innovatie, uit inzichten en ervaringen van multidisciplinaire teams en uit ‘externe’ inzichten  

 

 

 

 

 • doorlopende vernieuwing van het primaire proces
 • evenwichtige spreiding en concentratie van (poli)klinieken
 • juiste keuze en toepassing van vormen van e-health en telemedicine/telemonitoring
 • juiste selectie en toepassing van technologische expertises
 • directe verbinding van resultaten uit Onderzoek & Ontwikkeling naar de zorgpraktijk
 • structureel relatiebeheer met alle stakeholders

 

Kempenhaeghe is (mede) koploper op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie in haar vakgebieden   

   

 • speerpunten kennisontwikkeling voor prioritering wetenschappelijk onderzoek en investeringen in de topzorg
Kempenhaeghe verankert haar activiteiten op het vlak van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, kennisontwikkeling en onderwijs structureel in de context van één of meer academische centra
 • realisatie van het Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE) samen met Maastricht UMC+
 • uitbreiding van het strategisch samenwerkingsband met de Technische Universiteit Eindhoven parallel aan ontwikkeling van structurele samenwerking met andere kenniscentra
 • één of enkele academische partner(s) op één of meer deelgebieden van slaapgeneeskunde
 • uitmonding van de bestaande samenwerking van het centrum voor neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen met academische partners in academisering
    

Kempenhaeghe streeft naar een fundamentele en in het vakgebied normstellende vernieuwing van de setting van 24-uurszorg voor mensen met ernstige epilepsie en een verstandelijke dan wel meervoudige beperking 
   

 •  een volledig vernieuwde leefomgeving voor onze bewoners op het instellingsterrein Providentia 
 • een breed en flexibel ingericht woon- en zorgaanbod van de sector Zorg & Dienstverlening  

Integratie van zorg- en onderwijsactiviteiten in de Kempenhaeghesetting levert een herkenbaar, erkend en uniek onderdeel van de leidende expertise op    

 

 • een verdiept en verrijkt aanbod op het raakvlak van zorg en onderwijs met het doel de kwaliteit van zorg voor kinderen verder te verbeteren en af te stemmen
 • wetenschappelijk onderzoek op dit raakvlak   

Kempenhaeghe draagt expertise uit, participeert in relevante nationale en internationale netwerken en profileert daar haar inhoudelijk leiderschap   

  

 

 • profilering als leidend expertisecentrum
 • actieve participatie van professionals in beroepsverenigingen, redacties, adviesorganen, etc.
 • (nationale) erkenning van professionals als ‘topper in hun vakgebied’
 • rol en taakvervulling in opleidingen/opleidingcircuits op onze vakgebieden   
    
Kempenhaeghe behoort tot de eerste positieve associaties van patiënten, professionals en andere stakeholders in zaken betreffende haar vakgebieden
 • vergroting van naamsbekendheid en versterking van imago bij stakeholders
 • intensivering relatiebeheer met stakeholders
 • initiatieven op het vlak van zorgmarketing