Welkom op de website van Kempenhaeghe. Deze website maakt gebruik van cookies.

Akkoord

Cookies beperkt toestaan

Cookies niet toestaan (alleen functionele cookies)

Meer informatie

Cookiemelding
Tijdens uw bezoek aan deze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes waarin informatie tijdelijk of permanent wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van websites te verkrijgen.
Kempenhaeghe.nl gebruikt cookies voor:

Google Analytics
Van Google wordt een statistiekenprogramma geladen op onze website. Hiermee houden wij bij welke paginaís gebruikers bezoeken van onze website en hoe vaak en hoe bezoekers door onze website klikken. Met de informatie die wij verzamelen blijft uw privacy gegarandeerd; de gegevens zijn niet naar u te herleiden. Kempenhaeghe heeft daarnaast een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google waardoor Google geen volledig IP-adres van u zal ontvangen.

Functionele cookies
Ook zetten we op onze website zogenoemde functionele cookies in. Deze zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website. Bijvoorbeeld voor het onthouden van een door u gekozen instelling.

Third party
Volgens wetgeving is Kempenhaeghe verplicht u te melden dat u op deze website koppelingen aantreft naar zogenaamde derde partijen, denk bijvoorbeeld aan videosite Vimeo of links naar social media als Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze partijen hebben hun eigen cookiebeleid.

Cookies  beperkt toestaan of weigeren? 
We geven u op Kempenhaeghe.nl de mogelijkheid om cookies te weigeren of om deze beperkt toe te staan. U mist hierdoor functionaliteiten zoals het kunnen afspelen van video. Indien u akkoord gaat, geeft u toestemming voor het anoniem analyseren van uw websitebezoek en kunt u de video’s zien (Optie akkoord). U kunt ook de keuze maken voor alleen third-party-cookie van de externe videodienst Vimeo (optie Beperkt). U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken, bijvoorbeeld door het verwijderen of uitzetten van cookies. Dit kan op elk gewenst moment via het menu van uw internetbrowser. Maar let op! Het uitzetten van cookies kan het gebruik van deze website beperken.

Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Opname

Klik op de foto voor een impressie

Als poliklinische hulp niet voldoende is, biedt het Academisch Centrum voor Epileptologie de mogelijkheid tot opname in het Opnamecentrum. De klinieken kennen meerdere afdelingen voor kinderen en volwassenen, voor normaal begaafden en voor mensen met een verstandelijke beperking. Redenen waarom epilepsiepatiënten worden opgenomen zijn divers. Sommigen ondergaan uitgebreide diagnostische onderzoeken, anderen komen voor observatie of voor het opstarten van behandeling en/of begeleiding. De opnametijd is afhankelijk van wat onderzocht moet worden en de behandeling. De opname kan enkele dagen duren, maar ook meerdere maanden. Voorafgaand aan de opname wordt met u besproken op welke afdeling u wordt verwacht. 

Voor de opname

Komt u (of uw kind of familielid) voor opname in aanmerking, dan krijgt u een oproep met daarin de datum en de tijd waarop u wordt verwacht op welke afdeling.
Lees meer...
Het is ook mogelijk dat u eerste een uitnodiging ontvangt voor een kennismakingsbezoek. In dat geval wordt de opnamedatum tijdens het bezoek met u besproken. Bereidt u de opname zo goed mogelijk voor.
 
Regelen
Meldt zelf tijdig bij uw verzekering dat de opname staat gepland. Breng uw werkgever of uitkerende instantie op de hoogte van de opname in het Academisch Centrum voor Epileptologie. Uw medische gegevens ontvangt Kempenhaeghe via de verwijzend arts.

Meenemen
Neem in elk geval de verzekeringsgegevens van de patiënt mee. Dit betekent het volgende meenemen:
 • De uitnodigingsbrief, geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje
 • De medicatie voor twee dagen (in de originele verpakking) die u op dat moment gebruikt. Zo ook (medicinale) zalven, inhalator et cetera
 • Actueel medicatieoverzicht (verkrijgbaar bij uw apotheek)
 • Indien aanwezig een schriftelijke behandelrestrictie– of reanimatieverklaring met naam, handtekening en datum
 • (Nacht)kleding. Bij een EEG- onderzoek gaat de voorkeur uit naar (nacht)kleding met een voorsluiting zoals een bloes of een vest.
 • Toiletartikelen (en indien nodig incontinentie- en/of menstruatiemateriaal).
 • U kunt een eigen dekbed, overtrek en sloop meebrengen. Bij een EEG onderzoek met video opname kan het zijn dat dit niet gebruikt mag worden.
 • Speciale hulpmiddelen, zoals een helm, rolstoel, rollator, wandelstok et cetera.
 • (Puzzel)boek, teken-spelmateriaal, MP3 speler- iPod, Cd’s, laptop, et cetera als tijdsbesteding. Eventueel lesboeken van school.
 • Knuffels als dit het opname- onderzoekverloop bevordert.
 • Bij opname vanuit een andere instelling: een (verpleegkundige) overdracht.


NB. Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. Uitzondering daarop kunnen in overleg zijn: een blindegeleide-, hulp- of epilepsiehond.

Kostbaarheden zoals sieraden kunt u het best thuislaten. Het het Academisch Centrum voor Epileptologie is niet aansprakelijk voor het zoekraken daarvan. Op kinderafdelingen gelden afspraken over zakgeld. De verpleegkundige van de afdeling informeert u hierover.

Kind voorbereiden
Wordt uw kind opgenomen, dan kunt u als ouder/verzorger bijdragen aan een goede voorbereiding door bijvoorbeeld thuis regelmatig te praten met uw kind over de opname. Houdt u de uitleg zo eenvoudig mogelijk. Vertel eerlijk over de opname en pak samen met uw kind de spullen in voor het verblijf. De kindersite www.kempy.nl helpt kinderen bij de voorbereiding op het verblijf en de onderzoeken. U kunt uw vragen ook stellen aan de verpleegkundige van de opnameafdeling. U kunt daarnaast terecht bij de Vereniging Kind en Ziekenhuis. Deze vereniging beschikt ook over informatiefolders, T (078) 614 63 61.

Rooming in
Eén ouder/verzorger kan tijdens een kortdurende opname en onderzoeken bij het kind aanwezig zijn. U kunt op de kamer van het kind overnachten (rooming-in) of gebruik maken van logeerfaciliteiten. Zo kunt u (een deel van) de dagelijkse verzorging van uw kind op u nemen. U kent uw kind het best en bent vertrouwd met zijn of haar reacties en gedrag. Hoe meer u ons hierover vertelt, hoe beter we onze zorg daarop kunnen afstemmen. Op deze manier delen we de zorg voor uw kind. Het is belangrijk om hierover heldere afspraken te maken met de verpleegkundige. Aarzelt u niet om vragen te stellen of om uw wensen kenbaar te maken. We proberen hier, waar mogelijk, rekening mee te houden.

Tijdens de opname

Een opname in het Academisch Centrum voor Epileptologie verschilt sterk van een verblijf in een regulier ziekenhuis. De patiŽnt Ďligt niet in een ziekenhuisí maar verblijft in een andere woonomgeving waar het Ďgewone levení zo veel mogelijk doorgaat.
Lees meer...
Woonkamer opname C-D
Klik op de foto voor een impressie.
 
Daginvulling 
Kinderen die in Kempenhaeghe zijn opgenomen gaan naar school. In Heeze bezoeken kinderen De Berkenschutse. Deze school ligt op het hoofdterrein. Het onderwijs aan kinderen die zijn opgenomen in Oosterhout wordt verzorgd door de Muldersteeg. Voor meervoudig complex gehandicapte kinderen worden activiteiten aangeboden die hen begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun mogelijkheden. Volwassenen kunnen deelnemen aan diverse vormen van creatieve dagbesteding. Volwassenen bepalen in overleg met hun begeleiders hun dagprogramma.
 
Dagindeling
Op de opnameafdelingen wordt zo veel mogelijk een normaal dag- en nachtritme aangehouden. Elke patiënt heeft zijn eigen daginvulling. Vrije tijd kunt u doorbrengen op uw eigen kamer of in de huiskamer op de afdeling waar tv, radio en video, spelletjes, een (spel)computer en tijdschriften aanwezig zijn. Ook kunt u gebruik maken van de diverse faciliteiten zoals ontspanningsgebouw ’t Scureken, Kreactief, de manege, de boerderij, het dierenpark of het stiltecentrum. Voor kinderen is er nog een speeltuin en het snoezelbos. Opnameafdelingen beschikken meestal over een keuken. Soms worden daar (brood)maaltijden gebruikt. Voor de lunch of een warme maaltijd kunt u ook terecht in bijvoorbeeld het restaurant van het opnamecentrum. U kunt in Kempenhaeghe gebruik maken van draadloos internet via Wifi.  

Bezoekregeling 
Bezoektijden verschillen per opnameafdeling. Met vragen daarover kunt u terecht bij een verpleegkundige van de afdeling. Over het algemeen wordt flexibel omgegaan met bezoektijden. Om onrust en drukte op de afdeling te voorkomen, wordt verzocht om de tijd met uw bezoek door te brengen op de daarvoor bestemde faciliteiten. Ouders die hun kind bezoeken, kunnen tijdens hun bezoek (een deel van) de verzorging van hun kind op zich nemen of iets met hun kind ondernemen.

Weekend en vakantie 
Patiënten mogen het weekend en vakanties thuis doorbrengen als onderzoek en behandeling dit toestaan. Het weekend duurt in principe van vrijdagnamiddag tot zondagavond. Voor precieze tijden kunt u terecht bij een verpleegkundige van de afdeling.

Aanspreekpunt
Op elke afdeling werken meerdere verpleegkundigen en/of verzorgenden die u begeleiden. Voor elke patiënt is één verpleegkundige eindverantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg. Deze verpleegkundige is uw aanspreekpunt en vraagbaak. Deze verpleegkundige maakt deel uit van het behandelteam en onderhoudt bij kinderen ook contact met hun klassenleraar op de school op het terrein. Als u dat wenst, begeleidt de verpleegkundige u bij besprekingen. Aarzelt u niet om vragen te stellen of om uw wensen kenbaar te maken. We proberen hier, waar mogelijk, rekening mee te houden.

Vervolgopname 
Na een opname op een ‘kort-verblijfafdeling’ (tot ongeveer drie maanden) kan er nog behoefte zijn aan intensieve begeleiding. Dit komt bijvoorbeeld door problemen op het gebied van ontwikkeling en/of gedrag of door nog ‘openstaande vragen’ over wonen en leven met epilepsie. 
De afdelingen voor vervolgopname zijn vooral gevestigd in eengezinshuizen in Heeze. Behandeling en begeleiding zijn gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid in de toekomst. Dagindeling, taakverdeling, sociale contacten, et cetera lijken zoveel mogelijk op een gezinssituatie met warmte, gezelligheid, veiligheid, en vertrouwen. 

Na de opname

Brengt u uw werkgever of uitkerende instantie op de hoogte wanneer u de opnameafdeling verlaat.
Lees meer...
Mogelijk bezoekt u na uw opname het Academisch Centrum voor Epileptologie nog enige tijd voor controle, nader onderzoek of bijstelling van uw behandeling. Zitten de onderzoeken, de behandeling en/of ondersteuning erop, dan neemt de reguliere arts en/of hulpverlener de zorg weer over. In overleg met u begeleidt het Academisch Centrum voor Epileptologie deze ‘terugverwijzing' met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.