Welkom op de website van Kempenhaeghe. Deze website maakt gebruik van cookies.

Akkoord

Cookies beperkt toestaan

Cookies niet toestaan (alleen functionele cookies)

Meer informatie

Cookiemelding
Tijdens uw bezoek aan deze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes waarin informatie tijdelijk of permanent wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van websites te verkrijgen.
Kempenhaeghe.nl gebruikt cookies voor:

Google Analytics
Van Google wordt een statistiekenprogramma geladen op onze website. Hiermee houden wij bij welke paginaís gebruikers bezoeken van onze website en hoe vaak en hoe bezoekers door onze website klikken. Met de informatie die wij verzamelen blijft uw privacy gegarandeerd; de gegevens zijn niet naar u te herleiden. Kempenhaeghe heeft daarnaast een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google waardoor Google geen volledig IP-adres van u zal ontvangen.

Functionele cookies
Ook zetten we op onze website zogenoemde functionele cookies in. Deze zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website. Bijvoorbeeld voor het onthouden van een door u gekozen instelling.

Third party
Volgens wetgeving is Kempenhaeghe verplicht u te melden dat u op deze website koppelingen aantreft naar zogenaamde derde partijen, denk bijvoorbeeld aan videosite Vimeo of links naar social media als Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze partijen hebben hun eigen cookiebeleid.

Cookies  beperkt toestaan of weigeren? 
We geven u op Kempenhaeghe.nl de mogelijkheid om cookies te weigeren of om deze beperkt toe te staan. U mist hierdoor functionaliteiten zoals het kunnen afspelen van video. Indien u akkoord gaat, geeft u toestemming voor het anoniem analyseren van uw websitebezoek en kunt u de video’s zien (Optie akkoord). U kunt ook de keuze maken voor alleen third-party-cookie van de externe videodienst Vimeo (optie Beperkt). U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken, bijvoorbeeld door het verwijderen of uitzetten van cookies. Dit kan op elk gewenst moment via het menu van uw internetbrowser. Maar let op! Het uitzetten van cookies kan het gebruik van deze website beperken.

Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Verwijzen

Een specialist uit een algemeen of academisch ziekenhuis verwijst een patiënt door naar het het Academisch Centrum voor Epileptologie van Kempenhaeghe/Maastricht UMC+, het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe of het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkkelingsstoornissen van Kempenhaeghe. Soms kan de huisarts een patiënt direct doorverwijzen.

Wij stellen het op prijs als in de verwijsbrief de volgende zaken staan:

 • de volledige persoonlijke gegevens van de patiënt
 • de reden om een patiënt te verwijzen
 • een omschrijving van diens voorgeschiedenis, mogelijk gecompleteerd met resultaten van reeds verricht diagnostisch onderzoek

Na ontvangst van de verwijsbrief nodigt Kempenhaeghe de patiënt uit voor een eerste consult.

Adressen poliklinieken
Stuurt u de verwijsbrief naar respectievelijk:

Academisch Centrum voor Epileptologie
Kempenhaeghe/Maastricht UMC+
t.a.v. secretariaat polikliniek ACE
Postbus 61
5590 AB Heeze

Kempenhaeghe Centrum voor Slaapgeneeskunde
t.a.v. secretariaat polikliniek CSG
Postbus 61
5590 AB Heeze

Kempenhaeghe Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen
t.a.v. secretariaat polikliniek CNL
Postbus 61
5590 AB Heeze

Voor de locatie Oosterhout:

Academisch Centrum voor Epileptologie
Kempenhaeghe/Maastricht UMC+
t.a.v. secretariaat polikliniek ACE
Postbus 250
4900 AG OOSTERHOUT

Kempenhaeghe, Locatie Hans Berger Kliniek
Centrum voor Slaapgeneeskunde
t.a.v. secretariaat polikliniek CSG
Postbus 250
4900 AG OOSTERHOUT

Kempenhaeghe, Locatie Hans Berger Kliniek
Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen
t.a.v. secretariaat polikliniek CNL
Postbus 250
4900 AG OOSTERHOUT

Overleg over verwijzen
Voor vragen of overleg over verwijzing kunt u contact opnemen via respectievelijk:

 • polikliniek locatie Heeze T (040) 227 90 22
 • polikliniek locatie Hans Berger Kliniek Oosterhout T (0162) 481 800

Spoed
Buiten kantoortijden of in geval van spoed, vraagt u via T (040) 2279022 naar de dienstdoende arts van het desbetreffende specialisme.

Terugverwijzen
Na het eerste consult en het diagnostisch onderzoek informeert Kempenhaeghe de patiënt en de verwijzer over de resultaten en het eventueel benodigde vervolgtraject. Voor het merendeel van de patiënten geldt dat de verwijzer de zorg op enig moment weer overneemt.

Wanneer verwijzen?

 • er onduidelijkheid blijft bestaan over de oorzaak van de (epilepsie)aanvallen,  slaapproblemen of leer- en ontwikkelingsstoornissen
 • het niet lukt om de epilepsieaanvallen of slaapproblemen onder controle te krijgen
 • een specialistische aanpak nodig is door de combinatie met andere problemen zoals ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, arbeidsproblemen, gedragsproblemen of wanneer er sprake is van een combinatie met een verstandelijke handicap of psychiatrische problematiek
 • nader onderzoek nodig in verband met diagnose of het bepalen van de kansen van bepaalde behandelmethoden
 • als een second opinion gewenst is
 • als de patiënt zelf om doorverwijzing vraagt

 

Digitale verwijsformulieren


 NB
De gespecialiseerde zorgverlening van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe valt onder de verstandelijk gehandicaptenzorg en wordt dus gefinancierd via de WLZ. Dat betekent dat voor deze zorg een indicatie nodig is van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Die indicatie wordt in afgegeven in de vorm van een toegekend zorgprofiel (ZZP) of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Zorg met verblijf kan enkel als zorg in natura (ZIN) worden geleverd op basis van een toegekend zorgprofiel. Zorg zonder verblijf kan worden gefinancierd via het persoonsgebonden budget. Voor vragen over de gespecialiseerde zorg van Kempenhaeghe voor mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking, kunt u contact opnemen met het zorgservicebureau van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg, T (040) 227 91 28, E zorgservicebureau@kempenhaeghe.nl