Welkom op de website van Kempenhaeghe. Deze website maakt gebruik van cookies.

Akkoord

Cookies beperkt toestaan

Cookies niet toestaan (alleen functionele cookies)

Meer informatie

Cookiemelding
Tijdens uw bezoek aan deze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes waarin informatie tijdelijk of permanent wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van websites te verkrijgen.
Kempenhaeghe.nl gebruikt cookies voor:

Google Analytics
Van Google wordt een statistiekenprogramma geladen op onze website. Hiermee houden wij bij welke paginaís gebruikers bezoeken van onze website en hoe vaak en hoe bezoekers door onze website klikken. Met de informatie die wij verzamelen blijft uw privacy gegarandeerd; de gegevens zijn niet naar u te herleiden. Kempenhaeghe heeft daarnaast een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google waardoor Google geen volledig IP-adres van u zal ontvangen.

Functionele cookies
Ook zetten we op onze website zogenoemde functionele cookies in. Deze zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website. Bijvoorbeeld voor het onthouden van een door u gekozen instelling.

Third party
Volgens wetgeving is Kempenhaeghe verplicht u te melden dat u op deze website koppelingen aantreft naar zogenaamde derde partijen, denk bijvoorbeeld aan videosite Vimeo of links naar social media als Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze partijen hebben hun eigen cookiebeleid.

Cookies  beperkt toestaan of weigeren? 
We geven u op Kempenhaeghe.nl de mogelijkheid om cookies te weigeren of om deze beperkt toe te staan. U mist hierdoor functionaliteiten zoals het kunnen afspelen van video. Indien u akkoord gaat, geeft u toestemming voor het anoniem analyseren van uw websitebezoek en kunt u de video’s zien (Optie akkoord). U kunt ook de keuze maken voor alleen third-party-cookie van de externe videodienst Vimeo (optie Beperkt). U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken, bijvoorbeeld door het verwijderen of uitzetten van cookies. Dit kan op elk gewenst moment via het menu van uw internetbrowser. Maar let op! Het uitzetten van cookies kan het gebruik van deze website beperken.

Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Wonen met epilepsie

Afbeelding

Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe telt vele woonvormen. De woonvormen variëren van afdelingen waar zeer intensieve zorg in een zeer beschermde omgeving wordt geboden tot afdelingen waar de zorg meer is gericht op begeleiding. Er zijn afdelingen voor kinderen en voor volwassenen.

Kinderafdelingen

Lees meer...
Afbeelding
Op het hoofdterrein van Kempenhaeghe in Heeze wonen kinderen en jongeren van zes tot ongeveer achttien jaar op de afdelingen ’t Sandt en den Vinckert. De moderne woningen zijn toegerust op de epilepsie en opvoedingszorgvragen van de kinderen. De kinderen wonen binnen Kempenhaeghe om te leren leven met epilepsie en zich – naar vermogen te ontwikkelen – tot zo zelfstandig mogelijk functionerende volwassenen.

Elke woning heeft een eigen team van woonbegeleiders die beschikken over specifieke kennis. Denk daarbij aan kennis van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen, kinderen met een lichte verstandelijke beperking en een verstoorde sociaal emotionele ontwikkeling of kinderen met een matige verstandelijke beperking bij wie de ernstige epilepsie bij gewone dagelijkse activiteit (schommelen, koken, een rondje fietsen) meer en ander toezicht vraagt. Ook het vergroten van de kennis van de kinderen zelf over epilepsie krijgt passende aandacht. De meeste kinderen wonen in groepsverband maar er zijn ook mogelijkheden voor kinderen die moeilijk samen met anderen kunnen wonen. 
 
De meeste kinderen verblijven ‘doordeweeks’ in Kempenhaeghe en brengen (een deel van) de weekends en vakanties bij hun ouders door. Bij de andere kinderen (die overdag naar de BOOM - het kinderdagcentrum of De Berkenschutse, school voor speciaal onderwijs- gaan) wordt er in overleg met de ouders bekeken wat de beste individuele oplossing is, van alleen bezoek tot alleen overdag naar huis tot een aantal nachten per week. Het perspectief voor de meeste kinderen is een beschermde woonvorm voor volwassenen.  

 

Buitenhuizen

Lees meer...
Afbeelding 1

Een grote groep bewoners van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg woont in zogenoemde ‘buitenhuizen’ in Heeze, in naburige dorpen (Someren, Leende en Asten) en in Oosterhout. Meestal gaat het om eengezinswoningen in de wijk. Maar om delen van een multifunctioneel zorgcentrum. Daarbinnen zijn er allerlei variaties: eigen ('inleun')appartementen, tweepersoonshuishoudens en woongroepen van maximaal zes mensen. In een woongroep heeft elke bewoner een eigen kamer. Keuken en woonkamer zijn voor gezamenlijk gebruik.

De zorg varieert van 24-uursbereikbaarheid tot 24-uursbegeleiding. Alle woongroepen voeren een zelfstandig huishouden waaraan bewoners onder begeleiding actief bijdragen: boodschappen doen, helpen bij het koken en schoonmaken.

Het ontwikkelingsniveau van bewoners van de buitenhuizen varieert van licht tot ernstig verstandelijk beperkt. Sommige bewoners hebben ook lichamelijke beperkingen. Dagbesteding en ontspanning wordt per individu ingevuld. Een deel van de bewoners maakt gebruik van het arbeids- en activiteitenaanbod van Kempenhaeghe. Maar u kunt de bewoners ook tegenkomen in het dorp. Bijvoorbeeld als vakkenvuller bij een supermarkt, koffiedame op een school of medewerker van een plantsoenendienst.

Binnen de buitenhuizen ligt het accent op het bieden van een veilig en prettig woon/leefklimaat, het ondersteunen en begeleiden van bewoners en het stimuleren van de zelfredzaamheid. Er is aandacht voor het opbouwen van een sociaal netwerk voor de bewoners.

Het zorgplan, wat jaarlijks per bewoner wordt opgesteld in samenwerking met de zorgvrager en betrokken zorgverleners, geldt als uitgangspunt voor de te leveren zorg en diensten.

Iedere bewoner heeft een hoofdbehandelaar: een orthopedagoog/GZ-psycholoog. Iedere bewoner heeft een contactpersoon, de zorgcoördinator. De zorgcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de bewoner en of zijn vertegenwoordigers.

Binnen de woongroepen wordt gewerkt met verzorgenden, verplegenden, woonbegeleiders en medewerkers van de activiteitenbegeleiding. Er is een multidisciplinair team dat word ingezet voor de zorgverlening van de bewoner. Afhankelijk van de benodigde zorg, zijn daarbij betrokken een activiteitenbegeleider, medewerker van de school, medewerker van het werk (dagbesteding), AVG-arts, een neuroloog, een psycholoog, paramedische disciplines zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en overige disciplines.

Kloostervelden

Lees meer...
Providentia

Het voormalige instellingsterrein Providentia wordt momenteel omgevormd tot de reguliere woonwijk Kloostervelden. De wijk ligt in het buitengebied van Sterksel, ongeveer vijf kilometer van de hoofdlocatie van Kempenhaeghe in Heeze. Op het terrein wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd met daarin zorgwoningen voor in totaal zo’n 175 clienten van Kempenhaeghe. Deze wonen verspreid over verschillende woongroepen. Op het terrein zijn voorzieningen zoals een café/restaurant en ontspanningsruimte, een winkelgalerij, een kapel, sport- en spelvoorzieningen (waaronder een fitnessruimte), een activiteitencentrum, een boerderij en atelier-/galerie Kempro. Dit maakt dat het gebied de uitstraling heeft van ‘een gewone wijk’.

De clienten van Kempenhaeghe hebben een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Een deel heeft ernstig meervoudige beperkingen, er is een is groep mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en er zijn ouderen die soms al tientallen jaren op het terrein wonen.

Om het voormalige Providentia leefbaar te houden, ontwikkelde Kempenhaeghe een visie op de toekomst van het terrein. Kern van het concept is het interesseren van andere doelgroepen dan de huidige bewoners voor wonen op het terrein. Momenteel is de omvorming van het instellingsterrein naar deze 'gewone wijk' in volle gang.

Paulusproject

Lees meer...

Someren krijgt twee nieuwe woonzorgvoorzieningen. Daarvoor hebben woCom, Kempenhaeghe, ORO en de gemeente Someren een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De woonzorgvoorzieningen en de bouw van sociale huurwoningen komen op de locaties van de voormalige Paulusschool en de Pauluskerk. Op de locatie van de Pauluskerk aan de Dr. Eijnattenlaan (hoek Kerkweijerstraat) gaat woCom een woonzorggebouw realiseren voor ORO met 24 wooneenheden. Op de Doctor Eijnattenlaan, ter hoogte van de Feiterstraat, bouwt woCom een tweede kleinschalige woonzorgvoorziening voor het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe met eveneens 24 wooneenheden.

Kempenhaeghe hoopt en verwacht daar in de nieuwe wijk een mooie en prettige woonzorgvoorziening te realiseren voor haar bewoners die al geruime tijd in de Amer en Dommel in Someren wonen.

Meer informatie over het project en de voortgang is te vinden op de website van de gemeente Someren: https://www.someren.nl/bouwen/bouwgrond-kopen/paulusproject.html