Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Visie gespecialiseerde epilepsiezorg

Klik op de foto voor een impressie

Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe wil verantwoorde - doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte woonzorg leveren aan mensen met chronische epilepsie en bijkomende handicaps. Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg richt zich op verblijf, behandeling, begeleiding, verzorging, verpleging en welzijn van bewoners. Daarbij klinken respect, zorgvuldigheid, tijd en aandacht door in de bejegening en de manier van werken. De sector wil een zo breed mogelijk scala van woonzorgvormen bieden. In de uitwerking van beleid vragen specifieke vragen bijzondere aandacht: 
   
  • uitbreiding van capaciteit voor meervoudig complex gehandicapte bewoners 
  • het uitkristalliseren van de kijk op de zorg voor mensen met epilepsie en moeilijk verstaanbaar gedrag
  • uitwerking van de visie op woonzorg voor langdurig opgenomen kinderen met epilepsie en een verstandelijke beperking 
  • het (naar aanleiding van ‘vragen uit de markt’) vormgeven van de begeleiding van epilepsiepatiënten in de samenleving