Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Multidisciplinair team

In het Centrum voor Epilepsiewoonzorg werken verschillende zorgverleners samen aan de behandeling en begeleiding van elke individuele bewoner. Samen vormen deze zorgverleners het zogenoemd multidisciplinair behandelteam. De eindverantwoordelijkheid voor behandeling en begeleiding ligt bij de hoofdbehandelaar. Meestal is dit een orthopedagoog, soms een arts. Voor de elke bewoner is er bovendien een persoonlijk begeleider. 
Verpleegkundigen, verzorgenden en dagbestedingsbegeleiders werken ook samen. Vanuit ieders kennisdomein stemmen ze samen de zorgverlening af op de individuele bewoner.