Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Diagnosebehandelcombinaties (DBCís) slaapgeneeskunde

Ziekenhuizen gebruiken zogenoemde Diagnosebehandelcombinaties (DBC’s) om de diagnose en behandeling horend bij een bepaalde gezondheidsklacht vast te leggen. Een DBC-code omvat elke stap in het proces: van het eerste consult bij een specialist, alle afzonderlijke onderzoeken en consulten, eventueel verblijf in een ziekenhuis tot en met de laatste controle. Het tarief is een combinatie van de kosten die het ziekenhuis maakt en het honorarium van de medisch specialist. Het doel van het systeem is meer inzicht te geven in de kosten van de ziekenhuiszorg. Ziekenhuizen gaan zodoende onderling concurreren en dat stimuleert hen om betaalbare zorg van hoge kwaliteit te leveren.

Tarieven B-segment
De dienstverlening van het centrum voor slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe valt in het B-segment, waar vrije prijzen gelden. Hiervoor sluiten zorgverzekeraars contracten af met ziekenhuizen. Zij mogen zelf beslissen bij welke ziekenhuizen zij zorg inkopen. Wij raden u aan om, zo mogelijk voorafgaand aan de behandeling, bij uw zorgverzekeraar na te vragen in hoeverre deze de behandeling vergoedt. Afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar, kan het zijn dat u (een gedeelte van) de behandeling zelf moet betalen. Als u deze informatie telefonisch opvraagt, adviseren wij u om een schriftelijke bevestiging te vragen van de mondeling verstrekte informatie.

De prijzen in de standaardprijslijst gelden voor de zorgverzekeraars met wie Kempenhaeghe géén overeenkomst heeft gesloten én voor patiënten die niet of in het buitenland verzekerd zijn. De prijzen van de diensten van Kempenhaeghe zijn overigens moeilijk vergelijkbaar met die van algemene ziekenhuizen. Kempenhaeghe ziet overwegend patiënten met een zeer complexe problematiek. Dit vraagt om extra en soms duurdere activiteiten en inzet van meer verschillende professionals.

Passant tarieven 2015 (CSG)

download (pdf 4.74 Kb) ReadSpeaker

Passant tarieven 2016 (CSG)

download (pdf 4.83 Kb) ReadSpeaker