Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Opname in slaapkliniek

Als poliklinische hulp niet voldoende is, kan het noodzakelijk zijn dat u wordt opgenomen in de kliniek in Heeze  of Oosterhout voor uitgebreider onderzoek en observatie. In het opnamecentrum is er een aparte afdeling voor kinderen en volwassenen met slaapstoornissen. De opnameduur hangt af van het type onderzoek. Meestal gaat het om twee dagen (één overnachting).  

Voor de opname

Komt u (of uw kind of familielid) voor opname in aanmerking, dan krijgt u een oproep met daarin de datum en de tijd waarop u wordt verwacht op welke afdeling.
Lees meer...
Het is ook mogelijk dat u eerste een uitnodiging ontvangt voor een kennismakingsbezoek. In dat geval wordt de opnamedatum tijdens het bezoek met u besproken. Bereidt u de opname zo goed mogelijk voor.
 
Regelen
Meldt zelf tijdig bij uw verzekering dat de opname staat gepland. Breng uw werkgever of uitkerende instantie op de hoogte van de opname in het Academisch Centrum voor Epileptologie. Uw medische gegevens ontvangt Kempenhaeghe via de verwijzend arts.

Meenemen
Neem in elk geval de verzekeringsgegevens van de patiënt mee. Dit betekent het volgende meenemen:
 • De uitnodigingsbrief, geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje
 • De medicatie voor twee dagen (in de originele verpakking) die u op dat moment gebruikt. Zo ook (medicinale) zalven, inhalator et cetera
 • Actueel medicatieoverzicht (verkrijgbaar bij uw apotheek)
 • Indien aanwezig een schriftelijke behandelrestrictie– of reanimatieverklaring met naam, handtekening en datum
 • (Nacht)kleding. Bij een EEG- onderzoek gaat de voorkeur uit naar (nacht)kleding met een voorsluiting zoals een bloes of een vest.
 • Toiletartikelen (en indien nodig incontinentie- en/of menstruatiemateriaal).
 • U kunt een eigen dekbed, overtrek en sloop meebrengen. Bij een EEG onderzoek met video opname kan het zijn dat dit niet gebruikt mag worden.
 • Speciale hulpmiddelen, zoals een helm, rolstoel, rollator, wandelstok et cetera.
 • (Puzzel)boek, teken-spelmateriaal, MP3 speler- iPod, Cd’s, laptop, et cetera als tijdsbesteding. Eventueel lesboeken van school.
 • Knuffels als dit het opname- onderzoekverloop bevordert.
 • Bij opname vanuit een andere instelling: een (verpleegkundige) overdracht.


NB. Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. Uitzondering daarop kunnen in overleg zijn: een blindegeleide-, hulp- of epilepsiehond.

Kostbaarheden zoals sieraden kunt u het best thuislaten. Het het Academisch Centrum voor Epileptologie is niet aansprakelijk voor het zoekraken daarvan. Op kinderafdelingen gelden afspraken over zakgeld. De verpleegkundige van de afdeling informeert u hierover.

Kind voorbereiden
Wordt uw kind opgenomen, dan kunt u als ouder/verzorger bijdragen aan een goede voorbereiding door bijvoorbeeld thuis regelmatig te praten met uw kind over de opname. Houdt u de uitleg zo eenvoudig mogelijk. Vertel eerlijk over de opname en pak samen met uw kind de spullen in voor het verblijf. De kindersite www.kempy.nl helpt kinderen bij de voorbereiding op het verblijf en de onderzoeken. U kunt uw vragen ook stellen aan de verpleegkundige van de opnameafdeling. U kunt daarnaast terecht bij de Vereniging Kind en Ziekenhuis. Deze vereniging beschikt ook over informatiefolders, T (078) 614 63 61.

Rooming in
Eén ouder/verzorger kan tijdens een kortdurende opname en onderzoeken bij het kind aanwezig zijn. U kunt op de kamer van het kind overnachten (rooming-in) of gebruik maken van logeerfaciliteiten. Zo kunt u (een deel van) de dagelijkse verzorging van uw kind op u nemen. U kent uw kind het best en bent vertrouwd met zijn of haar reacties en gedrag. Hoe meer u ons hierover vertelt, hoe beter we onze zorg daarop kunnen afstemmen. Op deze manier delen we de zorg voor uw kind. Het is belangrijk om hierover heldere afspraken te maken met de verpleegkundige. Aarzelt u niet om vragen te stellen of om uw wensen kenbaar te maken. We proberen hier, waar mogelijk, rekening mee te houden.

Tijdens de opname

Een gastvrouw/afdelingssassistente of een laborant van de afdeling Klinische Neurofysiologie ontvangt u in het opnamecentrum en maakt u wegwijs.
Lees meer...
Een laborant van de afdeling Klinische Neurofysiologie ontvangt u in het opnamecentrum en maakt u wegwijs. U heeft een eigen slaapkamer met eigen sanitaire voorzieningen. Als u verpleegkundige of medische begeleiding nodig heeft, bepreekt u dit voorafgaand aan de opname met uw behandelend arts. 
 
Dagindeling
Op de opnameafdelingen wordt zo veel mogelijk een normaal dag- en nachtritme aangehouden. Elke patiënt heeft zijn eigen daginvulling. Vrije tijd kunt u doorbrengen op uw eigen kamer of in de huiskamer op de afdeling waar tv, radio en video, spelletjes, een (spel)computer en tijdschriften aanwezig zijn. Als het onderzoek dat toelaat, kunt u gebruik maken van de diverse faciliteiten van Kempenhaeghe zoals ontspanningsgebouw ’t Scureken, de manege, de boerderij, het dierenpark of het stiltecentrum. Voor kinderen is er nog een speeltuin en het snoezelbos. U kunt in Kempenhaeghe gebruik maken van draadloos internet via Wifi.

Na de opname

Brengt u uw werkgever of uitkerende instantie op de hoogte wanneer u de opnameafdeling verlaat.
Lees meer...
Brengt u uw werkgever of uitkerende instantie op de hoogte wanneer u de opnameafdeling verlaat. Mogelijk bezoekt u na uw opname Kempenhaeghe nog enige tijd voor controle, nader onderzoek of bijstelling van uw behandeling. Zitten de onderzoeken, de behandeling en/of ondersteuning door het centrum voor slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe erop, dan neemt de reguliere arts en/of hulpverlener de zorg weer over. In overleg met u begeleidt Kempenhaeghe deze ‘terugverwijzing' met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.