Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Bezoek aan polikliniek slaap

Na doorverwijzing naar Kempenhaeghe vinden het stellen van de diagnose, de behandeling en de begeleiding zoveel mogelijk poliklinisch plaats. Toch kan opname in het centrum voor slaapgeneeskunde in Heeze of in Oosterhout nodig zijn. De nazorg krijgt u dan weer poliklinisch.

Voor het bezoek

Direct na de ontvangst van de verwijsbrief, krijgt u van Kempenhaeghe een eerste vragenlijst. Deze vragenlijst wordt gebruikt om te kijken welke slaapdeskundige u het beste kan helpen. Hierna ontvangt u een uitnodiging waarin de datum en tijd staan waarop u wordt verwacht. Houdt er wel rekening mee dat er een wachttijd is van 3 tot 5 maanden.
Lees meer...
Direct na de ontvangst van de verwijsbrief, krijgt u van Kempenhaeghe een eerste vragenlijst. Deze vragenlijst wordt gebruikt om te kijken welke slaapdeskundige u het beste kan helpen. Hierna ontvangt u een uitnodiging waarin de datum en tijd staan waarop u wordt verwacht. 
 
Slaapvragenlijst en slaap/waakkalender invullen
Bij de uitnodiging ontvangt u een zogenoemde ‘slaapvragenlijst’ en een ‘slaap/waakkalender’. Stuurt u deze alstublieft zo snel mogelijk ingevuld terug. De specialist kan zich dan al een beeld vormen van uw slaapgewoonten, slaapbehoeften en slaapklachten. U kunt er ook voor kiezen de slaapvragenlijst en de slaap/waakkalender via een speciale, beveiligde website in te vullen. U ontvangt dan een inlogcode en nadere instructie.
 
Meenemen 
Bij een eerste bezoek brengt u mee:
 
  • verzekeringspas
  • legitimatiebewijs
  • eventueel een video-opname van het slaapgedrag (snurken, slaapwandelen etc.)
  • eventuele actuele medicatielijst
  • eventueel rapport van recent bloedonderzoek
   
Vragenlijstje maken
Om te voorkomen dat u vergeet onderwerpen te bespreken of vragen te stellen aan de arts of psycholoog, is het handig om van tevoren een onderwerpen-/vragenlijstje te maken. Misschien kunt u het ‘vragenlijstje’ met iemand samen voorbereiden, bijvoorbeeld met uw partner of huisarts. 
 
Wij raden u aan iemand die u vertrouwt mee te nemen naar de polikliniek. Twee horen meer dan één. Die ander kan er ook op letten dat de onderwerpen van ‘uw vragenlijstje’ aan bod komen. Mogelijk kan hij/zij ook helpen bij het beschrijven van de slaapproblematiek en aantekeningen maken van het gesprek. Aarzel niet om extra uitleg te vragen als u iets niet begrijpt of vraag om schriftelijk voorlichtingsmateriaal, zodat u informatie nog eens kunt nalezen. 

Tijdens het bezoek

Bij de polikliniek van het centrum voor slaapgeneeskunde in Heeze meldt u zich bij de balie in de centrale hal. Vervolgens kunt u terecht bij het secretariaat van de polikliniek.
Lees meer...
Bij de polikliniek van het centrum voor slaapgeneeskunde meldt u zich bij de balie in de centrale hal. Vervolgens kunt u terecht bij het secretariaat van de polikliniek.
  
Gesprek met de arts 
Voor een eerste gesprek met de specialist wordt in principe een half uur ingepland, bij de psycholoog een uur. U krijgt uitgebreid de gelegenheid om uw klachten en ervaringen te vertellen. Ook voor vervolggesprekken wordt ruim de tijd voor u genomen. Hierin kunnen resultaten van onderzoek en de behandeling aan de orde komen of is er tijd om bijkomende problematiek te bespreken. 
 
Probleem en oorzaak vaststellen
Na een eerste bezoek aan de arts of andere hulpverlener zult u waarschijnlijk één of meerdere onderzoeken ondergaan om uw probleem en de oorzaak zo goed mogelijk vast te stellen. De arts of andere hulpverlener bespreekt met u welke zogenoemde diagnostische onderzoekmethoden voor u het meest geschikt zijn (zie ook elders op deze website: Diagnostiek). Vanzelfsprekend krijgt u informatie over de aard, duur, planning en plaats van het onderzoek. 
 
De analyse van uw onderzoeksresultaten kost meestal een aantal weken. Dit betekent dat u voor de bespreking daarvan op een later tijdstip terugkomt bij de arts of andere hulpverlener.

Na het bezoek

Als de diagnose duidelijk is, zal de specialist zal een voorstel doen voor behandeling. In overleg met u informeert Kempenhaeghe de verwijzend arts hierover. In principe neemt de verwijzend arts de behandeling op zich.
Lees meer...
Als de diagnose duidelijk is, zal de specialist een voorstel doen voor behandeling. In overleg met u informeert Kempenhaeghe de verwijzend arts hierover. In principe neemt de verwijzend arts de behandeling op zich.
 
Voor sommige patiŽnten start Kempenhaeghe de behandeling en begeleiding op. Zitten de onderzoeken , de behandeling en/of ondersteuning door het centrum voor slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe erop, dan neemt de reguliere arts en/of hulpverlener de zorg weer over. In overleg met u begeleidt Kempenhaeghe deze Ďterugverwijzing' met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.