Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Kernteam en vast traject

Patiënten met een al heldere zorgvraag doorlopen in het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe een zogenoemd zorgprogramma. Hieraan werkt een vast kernteam. Dit  bestaat uit meerdere deskundigen die elk vanuit hun eigen vakgebied naar de patiënt kijken en met elkaar bevindingen overleggen.
 
Onderzoeken worden binnen een vastgesteld tijdspad ingepland en sluiten op elkaar aan. Deze bundeling van krachten leidt tot een optimale diagnose en advies.
 
U als patiënt, de verwijzer en eventueel andere betrokkenen vernemen op een eenduidige wijze de resultaten van onderzoek. Zo beschikt iedereen over dezelfde informatie. Dat voorkomt gefragmenteerde of tegenstrijdige adviezen.