Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Kernteam en vast traject

Patiënten doorlopen in het Centrum voor Slaapgeneeskunde dat zorgprogramma dat het beste bij hun zorgvraag past. Een zorgprogramma bestaat uit een of meer typen consulten en/of onderzoeken. De hoofdbehandelaar van de patient bepaalt welke onderzoeken van toepassing zijn. De precieze inhoud van een zorgprogramma verschilt dus per patient.
 
Aan een zorgprogramma is een vast multidisciplinair kernteam verbonden. Leden van een kernteam zijn ook actief in wetenschappelijke onderzoeksprojecten op hun klinisch werkgebied.