Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Disclaimer en cookies

Disclaimer
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Kempenhaeghe besteedt aan de samenstelling van alle pagina’s van deze website en de daarin opgenomen informatie, kan het mogelijk zijn dat de opgenomen informatie niet geheel volledig, niet geheel correct en/of niet geheel actueel is. Kempenhaeghe kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor en Kempenhaeghe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van deze website.

Cookies
Kempenhaeghe maakt gebruik van cookies tijdens uw bezoek op deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Ook zijn cookies niet schadelijk voor uw computer. Wel bevatten deze cookies informatie over uw bezoek aan deze website. We gebruiken deze gegevens om www.kempenhaeghe.nl te verbeteren en aan te passen aan gebruiksvoorkeuren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

Copyright
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de afdeling Communicatie van Kempenhaeghe worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling.