Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek in Kempenhaeghe concentreert zich op strategisch gekozen speerpunten, de zogenoemde onderzoekslijnen. Binnen deze onderzoekslijnen werken onderzoeksgroepen aan onderzoeksprojecten:

  • onderzoeksgroep: Dit is een multidisciplinaire groep professionals die binnen de kaders van een onderzoekslijn onderzoeksprojecten initieert en uitvoert. Ook externe participanten kunnen deel uit maken van een onderzoeksgroep. Binnen een onderzoekslijn kunnen meerdere onderzoeksgroepen actief zijn.
  • onderzoeksproject: Een onderzoeksproject is een afgebakend onderzoekstraject met een specifieke onderzoeksvraagstelling. Aan een onderzoeksproject kunnen één of meerdere onderzoekers meewerken. Ieder onderzoeksproject valt binnen een onderzoekslijn van Kempenhaeghe.