Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Sector Onderzoek & Ontwikkeling

In Kempenhaeghe is er een aparte sector Onderzoek & Ontwikkeling. Kern van de sector vormen de veelal multidisciplinaire onderzoeksgroepen.
Lees meer...

In Kempenhaeghe is er een aparte sector Onderzoek & Ontwikkeling. Kern van de sector vormen de veelal multidisciplinaire onderzoeksgroepen. Deze onderzoeksgroepen concentreren zich op onderzoeksprogramma's. De multidisciplinaire onderzoeksgroepen vergroten de coherentie in onderzoeksinitiatieven en leveren mogelijkheden voor efficiŰntieverbetering in het onderzoek. De onderzoeksgroepen zijn georganiseerd rond zeven onderzoekslijnen.

De sector Onderzoek & Ontwikkeling wordt georganiseerd vanuit de commissie Onderzoek & Ontwikkeling, onder voorzitterschap van prof. dr. P.A.J.M. Boon. In deze commissie zijn, naast de hoogleraren werkzaam in Kempenhaeghe, de co÷rdinatoren van de onderzoeksgroepen vertegenwoordigd.

Samenwerking is een sleutelfactor voor succesvolle innovatie op het gebied van diagnostiek en behandeling. In het licht daarvan heeft Kempenhaeghe de afgelopen jaren ge´nvesteerd in de samenwerking met externe partners, nationaal en internationaal, die complementaire kennis en expertise bieden. Deze netwerkvorming zal ook de komende jaren worden voortgezet.

Ter ondersteuning van het beleid is door Kempenhaeghe een externe Internationale Wetenschappelijke Adviesraad ge´nstalleerd. De Adviesraad heeft een adviserende functie ten aanzien van de focus, betekenis en prioriteit van toekomstige onderzoeksprogramma's binnen de context van de internationale ontwikkelingen.

Medewerkers Onderzoek & Ontwikkeling

De meeste onderzoekers van Kempenhaeghe verrichten hun taak op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naast hun taak in...
Lees meer...

De meeste onderzoekers van Kempenhaeghe verrichten hun taak op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naast hun taak in de patiëntenzorg. Een minderheid van de onderzoekers richt zich fulltime op wetenschappelijk onderzoek. Een overzicht van alle onderzoekers is te vinden in het hoofdstuk ‘Onderzoekers’ van dit deel van de website.

Een deel van de onderzoekers werkt in Kempenhaeghe, al dan niet fulltime, aan promotieonderzoek. De in Kempenhaeghe werkzame hoogleraren zijn altijd verbonden aan die promotie-onderzoeken.

Onderzoeksverpleegkundigen verrichten tal van taken ter ondersteuning van de onderzoekers.