Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Richtlijnen externe opdrachtnemers

Kempenhaeghe onderhoudt veel contacten met externe bedrijven voor het leveren van goederen/diensten en voor het verrichten van werkzaamheden op haar terreinen. Voor deze opdrachtnemers zijn de 'Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg' van kracht.

Om verder duidelijkheid te scheppen ten aanzien van verantwoordelijkheden en gedragsregels en om veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, heeft Kempenhaeghe een 'Handboek voor Opdrachtnemers' opgesteld. Kempenhaeghe beoogt hiermee een gezonde samenwerking tot stand te brengen en te behouden.

Met het aanvaarden van de opdracht verklaren externe opdrachtnemers zich akkoord met  deze documenten.
 
Download meer informatie
> naar downloads