Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Wetenschappelijke NVS-jaarvergadering

Lees meer...

De Landelijke Werkgroep Nervus Vagus Stimulatie organiseert in samenwerking met de Vlaamse NVS werkgroep op donderdag 29 oktober aanstaande haar wetenschappelijke jaarvergadering. De vergadering vindt plaats in het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe Heeze. Aanmelden of meer informatie via BunyadiS@kempenhaeghe.nl of (040)2279570.
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie en voor Verpleegkundig Specialisten.

 

ZIE voor ouders van kinderen met epilepsie

Lees meer...

Ieder jaar krijgen zo’n 3.000 ouders te horen dat hun kind epilepsie heeft. Daarvan 'geneest' zo’n 70 procent. De resterende 30 procent, dat zijn dus ongeveer 1.000 kinderen per jaar, hebben gedurende langere tijd en vaak voor altijd, te maken met een ernstige hersenaandoening. Stichting ZIE wil dat het leven van kinderen en ouders met deze diagnose wat gemakkelijker verloopt.

Bijzonder aan ZIE is dat het geheel op vrijwilligers steunt. Het bestuur en de betrokken ouders eromheen, doen alle werkzaamheden op vrijwillige basis en vanuit hun persoonlijke ervaring. Daar draait het bij ZIE dan ook specifiek om: elkaar helpen vanuit ervaring en (h)erkenning. We werken daarbij samen met andere organisaties en professionals binnen en buiten het epilepsieveld. We willen voor kinderen uit onze doelgroep een zo optimaal mogelijke behandeling en kwaliteit van leven bereiken en voor de gezinnen eromheen goede steun en begeleiding.

Vanaf vandaag is Stichting ZIE online te vinden via de website www.stichtingzie.nl. Met grote dank ook aan Erik Oude Nijhuis, eigenaar van Blik Vormgeving, kunnen we een prachtige website presenteren. De Facebookpagina van de stichting is al langer actief.

De komende tijd gaat stichting ZIE aan de slag met een telefonische hulpdienst van en voor ouders. Stichting ZIE is op 21 november 2015 aanwezig bij een dance event, georganiseerd door stichting Battle4kids ten behoeve van verder onderzoek naar kinderepilepsie en specifiek het CWSWsyndroom. Bij die gelegenheid zal stichting ZIE een brochure over CSWSsyndroom uitbrengen.

Meer informatie over de stichtingzie: www.stichtingzie.nl en www.facebook.nl/stgZIE.

Stichting ZIE staat voor ‘Zorg Intensief en Epilepsie’ en is er voor alle gezinnen met een kind met een epilepsiesyndroom of met moeilijk instelbare epilepsie en bijkomende problematiek zoals een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, moeilijk verstaanbaar gedrag, lichamelijke of psychische beperkingen.

Eerste landelijke contact en informatiedag Deep Brain Stimulation bij Epilepsie

Lees meer...

Op zaterdag 31 oktober 2015 organiseert de Epilepsie Vereniging Nederland samen met het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ in Ede de eerste landelijke contact- en informatiedag over Deep Brain Stimulation (DBS) bij epilepsie. Tijdens deze dag is neuroloog/klinisch neurofysioloog L. Wagner spreker.

De dag is bestemd voor mensen met epilepsie en hun naasten die een mogelijke kandidaat zijn voor DBS, reeds i het traject zitten om een DBs te krijgen of al een DBS hebben. Ook professionals zijn van harte welkom.

Meer informatie en aanmelden kan via de EVN

Deep Brain Stimulation (DBS) is in Nederland een voor epilepsie nieuwe behandelmethode. Bij andere hersenaandoeningen zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson wordt DBS al langer toegepast. Bij DBS wordt gebruik gemaakt van een neurostimulator, een soort pacemaker, die in het lichaam wordt ingebracht en vervolgens onderhuids met geleidingsdraadjes wordt verbonden met de hersenen. De stimulator wordt enkele weken na de implantatie ingesteld. Het vinden van de beste instelling met het meeste resultaat kan enige tijd duren. Bij DBS-therapie wordt geen hersenweefsel verwijderd. Als de behandeling niet werkt of niet goed wordt verdragen, kan het DBS-systeem worden uitgezet of in zijn geheel worden verwijderd. DBS-therapie wordt meestal samen met anti-epileptische medicatie toegepast. Reproduced with permission of Medtronic, Inc DBS kan een behandelmethode zijn voor patiënten met epilepsie bij wie medicatie onvoldoende resultaat oplevert en voor wie epilepsiechirurgie geen optie is gebleken. Kempenhaeghe heeft hierin een pioniersfunctie. Patiënten die mogelijk in aanmerking komen, doorlopen een uitgebreid vooronderzoek. DBS wordt in Nederland voor epilepsie onder meer toegepast binnen het het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe en Maastricht UMC+

Geslaagde multidisciplinaire middag over Dravet in Kempenhaeghe

Lees meer...

 

 

Afgelopen zaterdag organiseerde de Dravet Stichting in Kempenhaeghe een middag voor ouders van kinderen met het syndroom van Dravet, een ernstige vorm van epilepsie. Professionals van Kempenhaeghe en een onderzoeker van SEIN gaven uitleg over de laatste inzichten rondom deze aandoening. Daarnaast was er vooral aandacht voor de specifieke problemen die ouders tegenkomen en welke rol de arts, verpleegkundig specialist, logopediste, fysiotherapeut en orthopedagoog kunnen hebben. Samen met de inbreng van de ouders een waardevolle middag!

 

 

 

Cursus slapeloosheid 15 oktober door dr. Ingrid Verbeek

Lees meer...

Slaap is een basale levensbehoefte. Tien procent van de volwassen Nederlandse bevolking heeft slaapproblemen (insomnie). Langdurig slaapgebrek kan leiden tot moeheid, irritatie, concentratiegebrek, somberheid en ook vitale uitputting. Er is een duidelijke behandeling mogelijk door praktijkondersteuners in de eerste lijn. Het hulpboek 'Slapeloosheid', behorend bij de Teleac cursus 'Beter slapen? Doe-het-zelf!', is het uitgangspunt van een stappenplan dat speciaal is ontwikkeld voor POH GGZ.

Slaaptherapeut dr. Ingrid Verbeek geeft dit najaar weer een cursus slapeloosheid op 15 oktober.
Het doel van deze cursus is dat cursisten langdurige slapeloosheid kunnen herkennen en behandelen in de eerste lijn aan de hand van een stappenplan.

Tijdens deze naschollingsdag wordt naast een theoretische inleiding over normale slaap en slaapstoornissen praktisch gewerkt met het interpreteren van het slaapdagboek. In het slaapdagboek wordt de subjectieve slaap over meerdere dagen geregistreerd. Er is uitgebreide aandacht voor het stappenplan voor de begeleiding en er wordt geoefend met uiteenlopende casuistiek. Deze zaken komen zowel plenair als in kleine groepen aan bod.

Meer informatie en inschrijven: http://www.kempenhaeghe.nl/epilepsie/8/8/533/0/0/Cursus-slapeloosheid.-Slaaptherapie-leren-geven-in-één-dag-15-oktober-2015/

 

Unieke landelijke samenwerking voor slaapstoornissen bij kinderen

Lees meer...

   

 

Oprichting Landelijke Werkgroep Kind & Slaap is een feit.
Het bestuur van deze landelijke werkgroep bestaat uit:

S. Pillen (kinderarts – kinderneuroloog), voorzitter
D. Hendriks (orthopedagoog), secretaris
S. Soechitram (kinderpsychiater), penningmeester
S. Verhulst (kinderlongarts)
M. L'Hoir (kinderpsycholoog)

 

 

Slaapproblemen bij kinderen komen veel voor en kunnen verschillende oorzaken hebben. Slaapproblemen kunnen daarbij een  enorme impact hebben op het functioneren van kinderen overdag in het gezin en op school.

De landelijke Werkgroep Kind & Slaap organiseerde op vrijdag 11 september in het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe een oprichtingssymposium. Tijdens het symposium namen deskundige sprekers de deelnemers mee op verkenning in het brede spectrum van de kinderslaap: van insomnie tot OSAS en van circadiane ritmeproblemen tot narcolepsie. Tijdens het symposium vond ook de officiële installatie van het bestuur van de Werkgroep Kind & Slaap plaats.

Voorzitter en kinderneuroloog/somnoloog dr. Sigrid Pillen: “Een uniek samenwerkingsverband dat voortvloeit uit bestaande samenwerking tussen een aantal centra in Nederland die zich met slaapstoornissen bezighouden. Vanuit verschillende disciplines wordt er samengewerkt om de patiëntenzorg te verbeteren en een bijdrage te leveren aan nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek.” De Werkgroep Kind & Slaap is een onafhankelijke werkgroep met nauwe banden met alle moederspecialismen en hun vereniging. Op dit moment zijn dit NVK, NVN, NVKN, NSWO, NIP, NVO, NVAVG, AJN, en NVVP. Inmiddels zijn er ruim 30 centra aangesloten met meer dan tien verschillende professies.

 

 

 

 

Battle4Kids organiseert 21 november dance-evenement voor Epilepsiefonds

Lees meer...

Stichting Battle4Kids organiseert op zaterdag 21 november een bijzonder dance-evenement om geld in te zamelen voor het Epilepsiefonds en in het bijzonder voor Sem en andere lotgenoten met het CSWS Syndroom. CSWS is een ernstig epilepsiesyndroom, waarbij er tijdens de slaap vrijwel voortdurend epileptische activiteit is in de hersenen.

Meer over dit event en over Battle4Kids vindt u op de website van de stichting www.battle4kids.nl

 

dr. Pijpers in EAN Subspecialty Scientific Panel Sleep-wake disorders

Lees meer...

Neuroloog en somnoloog dr. Angelique Pijpers in Europees panel over slaapstoornissen dat klinisch onderzoek op coördineert, ‘EAN Subspecialty Scientific Panel Sleep-wake disorders’.

Binnen de EAN zijn neurologen in Europees verband verenigd om goede neurologische zorg te waarborgen en inhoudelijke ondersteuning te bieden aan (wetenschappelijk) onderzoek, medische zorg, onderwijs en congressen. Het panel waarin slaaparts A. Pijpers vanuit het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe gaat deelnemen, houdt zich bezig met slaap-waak stoornissen.

Voor meer informatie zie ook website EAN (European Academy of Neurology).

 

 

Lotgenoten en experts delen kennis zeldzame slaapziekte in Kempenhaeghe

Lees meer...

Voor het eerst deelden jongeren in Nederland met hun ouders en slaapexperts in het Centrum voor Slaapgeneeskunde in Kempenhaeghe kennis over het Kleine Levin Syndroom (KLS), ook wel ‘Doornroosje-ziekte’ genoemd. Jongeren die leiden aan deze zeldzame slaapziekte slapen in periodes van soms weken meer dan 20 uur per dag. Wanneer ze wel wakker zijn, zijn ze vaak verward en is de waarneming van hun omgeving vaak gestoord. Ook ontremd seksueel gedrag en heel veel of juist heel weinig eten kan voorkomen. De trigger voor een nieuwe ‘KLS episode’ is vaak niet duidelijk en juist deze onvoorspelbaarheid maakt het extra zwaar voor een jongere met KLS en de rest van het gezin. In de tussenliggende perioden, dus de perioden zonder een grote slaapbehoefte, functioneren jongeren met KLS doorgaans normaal.

Elf jongeren en hun ouders kwamen onlangs bij Kempenhaeghe in Heeze bijeen om samen met slaapdeskundigen de nieuwste inzichten te delen. Mede-initiator, GZ-psycholoog Laury Quadackers, arts-somnoloog Sebastiaan Overeem en kinderarts/ somnoloog Nele Vandenbussche van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe zijn met hun collegae enthousiast over de bijeenkomst, die in de toekomst wat hen betreft zeker een vervolg krijgt: “Kennisoverdracht tussen artsen en patiënten is erg belangrijk omdat de medische kennis rond het syndroom nog beperkt is. Begeleiding in het omgaan met de klachten en een multidisciplinaire aanpak is van enorm belang voor de patiënt en zijn omgeving.”

Expertisecentrum Kempenhaeghe en KLS
Het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe houdt zich als derdelijns slaapcentrum onder andere bezig met zeldzame slaapaandoeningen. Kempenhaeghe beschikt over uitgebreide kennis van slaapstoornissen die zich vanaf de kindertijd voordoen en over kennis van neurologische slaapstoornissen zoals narcolepsie. In Nederland leiden enkele tientallen jongeren aan KLS. Het syndroom komt vaak voor bij jonge mensen. Veel van de jongeren maken gelukkig een goede kans om uiteindelijk over de ziekte ‘heen te groeien’. Wereldwijd zijn er zo'n 1.000 patiënten met dezelfde symptomen.

KLS beïnvloedt leven
Daniëlle Webber is moeder van een 17-jarige zoon met KLS die dit jaar al twee slaapepisodes doormaakte. Ze hebben een enorme zoektocht naar de oorzaak van de ziekte van haar zoon achter de rug. Ze hoopt met aandacht voor deze ziekte dat er sneller een diagnose gesteld kan worden in een erkend slaapcentrum. Daniëlle: “KLS beheerst zowel het leven van onze zoon als ons leven. De ziekte is altijd aanwezig en na een slaapepisode zijn er weken hersteltijd nodig. Dit jaar zijn er nog maar twee goede weken geweest. Je staat machteloos en kunt niet meer doen dan er 24 uur per dag voor hem zijn. Het meest bizarre is dat je je kind ziet veranderen.  Hij heeft compleet andere puberjaren dan dat je je voorstelt en de achterstand op school is bijna niet meer in te halen. Daniëlle is blij dat ze de stap gezet heeft voor lotgenotencontact. Ook bij andere jongeren en ouders was er een enorme behoefte om elkaars ervaringen te horen. Het schept een band, je voelt je begrepen want deze ziekte is eigenlijk niet uit te leggen.” 

Update@kempenhaeghe.nl 10 en 11 maart 2016

Lees meer...

De 18e editie Update@kempenhaeghe.nl vindt plaats op 10 en 11 maart 2016.  Tijdens dit jaarlijkse internationaal klinisch symposium - waaraan ruim 500 medisch specialisten en onderzoekers deelnemen - worden de laatste ontwikkelingen gepresenteerd op de vakgebieden van epileptologie, slaapgeneeskunde en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Nieuw instrument vergroot zelfstandigheid bij jongeren met epilepsie

Lees meer...

Het Academisch Centrum voor Epileptologie van Kempenhaeghe en de Hogeschool Rotterdam werken aan de Epilepsie Groei-wijzer

Voor jongeren met epilepsie kan de aandoening een grote impact hebben op het dagelijks leven. Sommige van deze jongeren kunnen niet zelfstandig douchen, fietsen of uitgaan. Er zijn nog onvoldoende interventies beschikbaar om de transitie naar zelfstandigheid voor deze jongeren te bevorderen. De ‘Epilepsie Groei-wijzer’ wordt een planningsinstrument dat sociale participatie en zelfstandigheid, transitievoorbereiding en een gezonde ontwikkeling bij jongeren stimuleert. Het instrument bestaat uit een lijst met activiteiten en vaardigheden die jongeren en hun ouders helpen ontdekken hoe de jongeren zelfstandig kunnen worden. Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam) en het Academisch Centrum voor Epileptologie (Kempenhaeghe en Maastricht Universitair Medisch Centrum+) verwachten dat het gebruik tot meer zelfstandigheid van jongeren met epilepsie en een betere deelname in de maatschappij kan leiden.

Op dit moment wordt de ‘Groei-wijzer’ al gebruikt door jongeren met een lichamelijke beperking en hun ouders. Vanwege positieve reacties op de Groei-wijzer is besloten om deze verder te ontwikkelen voor jongeren met epilepsie. In dit project wordt nauw samengewerkt met professionele epilepsie-experts, maar ook met jongeren en ouders van Epilepsie Vereniging Nederland (EVN). Samen werken zij aan de Epilepsie Groei-wijzer die voor alle jongeren met epilepsie bruikbaar is. Er worden twee versies gemaakt, namelijk een versie voor jongeren zonder en een versie voor jongeren met een verstandelijke beperking. Voor deze laatste groep is het bereiken van volledige zelfstandigheid immers niet (volledig) haalbaar.

Onmisbare hulp bij zelfstandigheid
Anton de Louw, neuroloog bij het Academisch Centrum voor Epileptologie, is betrokken bij de ontwikkeling: ‘’We verwachten dat gebruik van het instrument tot meer zelfstandigheid van jongeren met epilepsie en een betere deelname in de maatschappij kan leiden. Het geeft ouders inzicht in de behoeften van hun kind om zelfstandig te worden. Bovendien worden zorgverleners zich meer bewust van de zaken waar de jongeren tegenaan lopen.’’ Projectleider AnneLoes van Staa, lector bij Kenniscentrum Zorginnovatie, ziet het als een groot voordeel dat het gesprek tussen ouders, jongeren en zorgverleners over het dagelijks omgaan met epilepsie wordt gevoerd.

Het ontwikkelen, testen, implementeren en evalueren van de Epilepsie Groei-wijzer wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Zorginnovatie en het Academisch Centrum voor Epileptologie. Zo komt er inzicht in de meerwaarde van deze tool voor de dagelijkse praktijk van de epilepsiezorg. In 2017 zullen beide versies van het nieuwe instrument breed worden verspreid in de Nederlandse epilepsiezorg. Fonds Nuts Ohra en het Epilepsiefonds maken de ontwikkeling en brede verspreiding van de Epilepsie Groei-wijzer mogelijk. 

Opnieuw Europese kwalificaties slaapdeskundigen Centrum voor Slaapgeneeskunde

Lees meer...

Kempenhaeghe behoort tot absolute top op gebied van slaapgeneeskunde: 11 somnologen en 4 somnotechnologen

Negen slaapdeskundigen behaalden eerder al de prestigieuze en op Europees niveau (ESRS*) erkende titel van ‘somnoloog’ en ‘somnotechnoloog’ en afgelopen periode behaalden opnieuw vier specialisten deze titel  tijdens het derde internationale congres van de European Respiratory Society (ERS) en de European Sleep Research Society (ESRS) in Barcelona. Kempenhaeghe telt hiermee elf somnologen en vier somnotechnologen en behoort daarmee nationaal en internationaal tot de absolute top op het gebied van slaapgeneeskunde. Door kwalificaties van de gevarieerde groep medisch specialisten (longarts, neuroloog, kinderneuroloog, kinderarts en arts-wetenschappelijk onderzoeker) alsook GZ-psychologen, medisch bioloog en kinderpsycholoog naast de somnotechnologen-KNF laboranten, is er sprake van een uitgebouwd multidisciplinair karakter van de hulpverlening vanuit het Centrum voor Slaapgeneeskunde.

Kempenhaeghe zet hiermee grote stappen in de ontwikkeling van slaapgeneeskunde als medisch aandachtsgebied. Dat is belangrijk want, zoals prof. dr. Dirk Pevernagie, medisch hoofd van het Centrum voor Slaapgeneeskunde, stelt: “Momenteel kampt 1 op de 10 Nederlanders met slaapproblemen en dat lijkt alleen maar toe te nemen. Slechte slaap wordt weliswaar gevoed door social media en toenemende noodzaak van continue bereikbaarheid, maar niet alles kan alleen maar aan deze invloeden worden opgehangen: er zijn tal van slaapstoornissen die een primair organische oorzaak hebben.”

Slaapgeneeskunde vraagt om een brede kijk op verschillende mechanismen, zowel medisch als psychosociaal, die de slaap nadelig beïnvloeden. Een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak is van belang om ernstigere problemen met de gezondheid en verminderde levenskwaliteit te voorkomen. De behaalde op Europees niveau erkende kwalificaties tonen aan dat het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe het volledige domein van slaapgeneeskunde optimaal beheerst.”

 

Nieuwe somnologen                                              Somnologen en somnotechnologen

Slaapdeskundigen Kempenhaeghe met titel somnoloog:
-      dr. Hennie Janssen, longarts
-      drs. Geert Peeters, GZ-psycholoog
-      dr. Sebastiaan Overeem, arts-onderzoeker
-      prof. dr. D. Pevernagie, longarts en medisch hoofd
-      Pieter Jan Simons, neuroloog
-      Nele Vandenbussche, kinderarts
-      dr. Ingrid Verbeek, slaaptherapeut 

Nieuw geslaagde somnologen:
- dr. Sigrid Pillen, kinderneuroloog
- dr. Angelique Pijpers, neuroloog
- dr. L. Venekamp, neuroloog
- Marsha Hamers, GZ-psycholoog

KNF-laboranten Kempenhaeghe met titel somnotechnoloog*):
-      Bertram Hoondert
-      Erik Jansen
-      Joke Peeters
-      Margret Verspaandonk

*)ESRS

De European Sleep Research Society (ESRS), de belangrijkste wetenschappelijke vereniging voor slaapgeneeskunde in Europa, formuleerde reeds eerder richtlijnen voor de accreditatie van slaapcentra. De certificering tot somnoloog en somnotechnoloog past in de Europese plannen om de slaapgeneeskunde verder te professionaliseren. Het examen is bedoeld voor ervaren slaapgeneeskundigen die hun sporen binnen het vakgebied hebben verdiend.