Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Zicht op slaap en bewegen in de slaap belangrijk bij Parkinson

Lees meer...

Voor iedereen is slaap belangrijk, maar dit wordt nog duidelijker bij mensen met een chronische aandoening, zoals de ziekte van Parkinson. In haar proefschrift bestudeerde Maartje Louter*) nachtelijke slaapproblemen bij Parkinson, waarbij ze met name keek naar het bewegen in de slaap. Meer dan een derde van de Parkinsonpatiënten gaf aan dat slaapproblemen een aspect van hun ziekte is wat ze met hun behandelaar willen bespreken. In het proefschrift worden concrete handvatten geboden voor behandelaars om slaapstoornissen op te sporen, te behandelen en om in te schatten wanneer verwijzing naar een slaapcentrum goed zou zijn. Veel patiënten met Parkinson geven aan dat ze moeite hebben met omdraaien in bed. In dit promotieonderzoek werd aangetoond dat problemen met omdraaien in bed leiden tot een verslechtering van zowel de subjectieve als objectieve slaapkwaliteit. Daarbij is niet zozeer het aantal draaien verminderd, maar blijkt vooral dat het patroon van de beweging veranderd is bij Parkinson.

Het promotieonderzoek werd uitgevoerd in samenwerking tussen het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe en de afdeling neurologie van het Radboud UMC. 

 *) Maartje Louter, neuroloog i.o., verdedigde op 13 februari 2015  haar proefschrift ‘Sleep in Parkinson’s disease, a focus on nocturnal movements’ aan Radboud UMC

Promotoren: prof. dr. B.R. Bloem (Radboud UMC), prof. dr. D.A.P. Pevernagie (Kempenhaeghe)Copromoteren: dr. S. Overeem (Kempenhaeghe), prof. dr. J.B.A.M. Arends (Kempenhaeghe)

De Vrije Ruimte; omgekeerde integratie

Lees meer...

Op donderdag 12 februari stond er een mooi artikel over De Vrije Ruimte in Sterksel in het Eindhovens Dagblad. Het concept 'omgekeerde integratie' van Kempenhaeghe wordt in het artikel toegelicht en nieuwe bewoners van De Vrije Ruimte vertellen hun verhaal. Lees hier het volledige artikel!

Meet the talents: innovatiesessie bedrijven tijdens congres Update@kempenhaeghe.nl

Lees meer...

Meet the talents! Een innovatiesessie voor bedrijven en andere geïnteresseerden als nieuw element van het jaarlijkse wetenschappelijke congres Update@Kempenhaeghe.nl op 26-27 maart. Ontmoet onze talenten en andere bedrijven die zich bezighouden met innovaties op het gebied van epilepsie, slaap en neurocognitie.

Meer informatie

 

Gezonde vrijwilligers gezocht voor slaaponderzoek!

Lees meer...

Wilt u met uw kind meewerken aan een belangrijk onderzoek voor de slaapziekte narcolepsie? Fijn als u tijd voor wilt maken voor het invullen van enkele vragenlijsten! We zoeken namelijk een grote groep ‘gezonde’ kinderen van 7 – 16 jaar ter vergelijking. Meer informatie of meedoen? Mail dan naar narcolepsie@kempenhaeghe.nl.

Nightwatch: nieuw systeem vergroot veiligheid bij nachtelijke epilepsieaanvallen

Lees meer...

 Maandag 9 februari 2015: Internationale Epilepsiedag


Nightwatch: nieuw systeem vergroot veiligheid bij nachtelijke epilepsieaanvallen

“Uit eigen ervaring weet ik dat je bang bent dat je aanvallen mist”*   
                     

In Nederland hebben ruim 100.000 mensen epilepsie en ondanks medicatie en behandeling houdt circa een derde hiervan aanvallen. Sommige van deze mensen hebben ook ‘s nachts aanvallen die niet altijd worden opgemerkt. Er bestaan nog geen optimale signaleringsmiddelen voor nachtelijke aanvallen. Verbetering daarvan zou de veiligheid van epilepsiepatiënten aanzienlijk vergroten. Met ‘Nightwatch’ komt er voor het eerst een handzaam systeem aan, dat betrouwbare waarschuwingen geeft bij (nachtelijke) tonisch-clonische¹ epilepsieaanvallen. De ontwikkelaars** verwachten dat ‘Nightwatch’, een doorbraak kan betekenen in de zorg voor vooral (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie.


Betrouwbare alarmen

Vooral de betrouwbaarheid van ‘Nightwatch’ is een belangrijke stap voorwaarts. Er zijn wel waarschuwingssystemen voor nachtelijke epilepsieaanvallen, maar die geven te veel ‘valse alarmen’. ‘Nightwatch’ minimaliseert ‘valse alarmen’ en waarschuwt ouders of verzorgers die dan de benodigde zorg kunnen verlenen aan de patiënt. ‘Nightwatch’ meet zowel de hartslag als versnellingen van de arm om tot betrouwbare signalering te komen.

Het nieuwe waarschuwingssysteem is nu zo ver ontwikkeld dat het in een klinische setting, in Kempenhaeghe, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) Hersencentrum, wordt getest.

  

 Het waarschuwingssysteem heeft de vorm van een ‘armband’.

Veiligheid in thuissituatie

Het doel is het waarschuwingssysteem geschikt te maken voor gebruik in de thuissituatie. Dat zou van grote betekenis zijn voor ouders of verzorgers van kinderen en volwassenen met epilepsie. Zij staan vaak onder psychische druk vanwege hun angst voor het niet opmerken van nachtelijke aanvallen van hun kind of familielid. Het komt veel voor dat ouders zich genoodzaakt voelen om hun kind in hun slaapkamer of zelfs in hun bed te laten slapen.

*Leo Holthausen, vader van een dochter met epilepsie: “Vanuit mijn technische achtergrond heb ik zelf ooit voor onze thuissituatie een ‘gevoelige babyfoon’ geknutseld omdat onze dochter verschillende aanvallen heeft, waaronder bijna geruisloze. Uit eigen ervaring weet ik dat je bang bent dat je aanvallen mist. Onze dochter heeft dan bijvoorbeeld acute zorg nodig. Een betrouwbaar systeem zal veel ouders en zorgverleners ‘rust’ geven.”

Optimale signalering van nachtelijke tonisch-clonische epilepsieaanvallen draagt niet alleen bij aan een verbeterde veiligheid. Hoe meer inzicht er is in de frequentie en de aard van de aanvallen, hoe beter een behandeling kan worden ingezet.

**) 

 De ontwikkeling van de ‘Nightwatch’ is een resultante van een consortium van samenwerkende partijen die respectievelijk hebben bijgedragen aan de inzet van professionals,  technologische ontwikkeling, financiering en betrokkenheid van de patiënten: Kempenhaeghe/Technische Universiteit Eindhoven, SEIN, UMC Utrecht Hersencentrum, Hobo Heeze BV, Pontes Medical, Epilepsiefonds, LivAssured en enkele patiëntenbelangenorganisaties (Epilepsie Vereniging Nederland (EVN), stichting Dravetsyndroom, stichting ZIE i.o). 

De ontwikkelaars hopen het systeem na de testfase in de klinieken binnen een jaar op de markt te kunnen brengen.

¹) Tonisch-clonische epilepsieaanvallen zijn ernstige aanvallen en soms levensbedreigend.

 

Film ĎVallendí over de impact van epilepsie op het leven van Joyce

Lees meer...

Kempenhaeghe heeft meegewerkt aan de bijzondere film ‘Vallend’. Regisseur Jef Monté kreeg op 29-jarige leeftijd epilepsie. Omdat de ziekte meer impact heeft dan alleen ‘vervelende’ aanvallen, heeft hij de film ‘Vallend’ gemaakt over Joyce, die hij leerde kennen in de epilepsiekliniek. De film gaat over het leven van Joyce met epilepsie. Op 22 februari is de film te zien op het DOCFeed festival Eindhoven. Op zondag 17 mei wordt de film uitgezonden op NPO3.
Europese kwalificaties slaapdeskundigen Centrum voor Slaapgeneeskunde

Lees meer...

Centrum voor Slaapgeneeskunde telt nu 7 somnologen en 4 somnotechnologen

Negen slaapdeskundigen behaalden de prestigieuze en op Europees niveau (ESRS*) erkende titel van ‘somnoloog’ en ‘somnotechnoloog’. Kempenhaeghe telt hiermee zeven somnologen en vier somnotechnologen en behoort daarmee nationaal en internationaal tot de absolute top op het gebied van slaapgeneeskunde. Kempenhaeghe zet hiermee grote stappen in de ontwikkeling van slaapgeneeskunde als medisch aandachtsgebied. Dat is belangrijk want, zoals prof. dr. Dirk Pevernagie, medisch hoofd van het Centrum voor Slaapgeneeskunde, stelt: “Momenteel kampt 1 op de 10 Nederlanders met slaapproblemen en dat lijkt alleen maar toe te nemen. Slechte slaap wordt weliswaar gevoed door social media en toenemende noodzaak van continue bereikbaarheid, maar niet alles kan alleen maar aan deze invloeden worden opgehangen: er zijn tal van slaapstoornissen die een primair organische oorzaak hebben.”

Slaapgeneeskunde vraagt om een brede kijk op verschillende mechanismen, zowel medisch als psychosociaal, die de slaap nadelig beïnvloeden. Een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak is van belang om ernstigere problemen met de gezondheid en verminderde levenskwaliteit te voorkomen. De behaalde op Europees niveau erkende kwalificaties tonen aan dat het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe het volledige domein van slaapgeneeskunde optimaal beheerst.”

Slaapdeskundigen Kempenhaeghe met titel somnoloog:
-      dr. Hennie Janssen, longarts
-      drs. Geert Peeters, GZ-psycholoog
-      dr. Sebastiaan Overeem, arts-onderzoeker
-      prof. dr. D. Pevernagie, longarts en medisch hoofd
-      Pieter Jan Simons, neuroloog
-      Nele Vandenbussche, eerste kinderarts die titel somnoloog behaald
-      dr. Ingrid Verbeek, slaaptherapeut 

KNF-laboranten Kempenhaeghe met titel somnotechnoloog*):
-      Bertram Hoondert
-      Erik Jansen
-      Joke Peeters
-      Margret Verspaandonk

*) Dit jaar werd de titel somnotechnoloog voor het eerst toegekend.

*)ESRS

De European Sleep Research Society (ESRS), de belangrijkste wetenschappelijke vereniging voor slaapgeneeskunde in Europa, formuleerde reeds eerder richtlijnen voor de accreditatie van slaapcentra. De certificering tot somnoloog en somnotechnoloog past in de Europese plannen om de slaapgeneeskunde verder te professionaliseren. Het examen is bedoeld voor ervaren slaapgeneeskundigen die hun sporen binnen het vakgebied hebben verdiend.

Nieuwe website Epilepsiefonds

Lees meer...

Het Epilepsiefonds heeft op 9 februari tijdens de Wereld Epilepsiedag hun nieuwe website www.epilepsie.nl gelanceerd. Op deze website is veel informatie te vinden over epilepsie en activiteiten van het Epilepsiefonds. Daarnaast staan verhalen van mensen centraal op de website. Mensen met epilepsie, of personen uit hun directe omgeving, vertellen over hun ervaring met de aandoening in het dagelijks leven. Via deze verhalen wordt de bezoeker van de website naar inhoudelijke informatie over epilepsie geleid.

NVS is veilige behandelmethode voor kinderen en heeft positief effect op de stemming

Lees meer...

Epilepsie is één van de meest voorkomende neurologische aandoeningen bij kinderen. Bij circa een derde deel van deze kinderen wordt geen goede aanvalscontrole bereikt met anti-epileptische medicatie. Als ook epilepsiechirurgie niet mogelijk blijkt, kan Nervus Vagus Stimulatie (NVS)* een goed behandelalternatief zijn. De effectiviteit en veiligheid van NVS is al aangetoond in studies met volwassenen. Er is nog geen onomstotelijk bewijs geleverd voor de effectiviteit van NVS bij kinderen. Kinderneuroloog Sylvia Klinkenberg**, die verbonden is aan het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ deed onderzoek hiernaar.

In het onderzoek is behalve naar het effect van NVS op aanvalsfrequentie en op aanvals-ernst, ook gekeken naar de veiligheid en de bijwerkingen van deze behandelmethode. De kinderen die deelnamen aan de studie werden willekeurig verdeeld in twee groepen waarbij de ene groep ‘hoog’ (therapeutisch) en de andere groep ‘laag’ (actieve controle) werd gestimuleerd met NVS. De studie levert de volgende resultaten/conclusies op:

1) De aanvalsernst (gemeten aan de hand van een vragenlijst) bij de deelnemende kinderen neemt af.
2) Er is een duidelijk positief effect op de stemming van de kinderen. Dit effect is het meest uitgesproken bij de kinderen die het langst zijn behandeld met NVS (39 versus 20 weken).
3) Het positieve effect op de stemming hangt niet samen met het effect van NVS op de aanvallen. Het kan dus worden gezien als een ‘waardevolle bijvangst’; van belang omdat stemmingsproblematiek regelmatig voorkomt bij mensen met epilepsie.
4) NVS heeft geen nadelig effect op het cognitieve functioneren van de kinderen; waardevol omdat anti-epileptica dit cognitieve functioneren wel negatief kunnen beïnvloeden.
5) NVS heeft slechts zeer geringe bijwerkingen. Stemverandering, hoesten en keelpijn zijn van voorbijgaande aard.

De studie heeft geen voorspellers voor een goed effect van NVS opgeleverd. Er is vervolgonderzoek nodig naar de mogelijk voorspellende waarde van interleukine-6  in het bloed voorafgaand aan de implantatie van de stimulator. Ook de vraag of er een aanwijsbare reden is voor het verschil in aantoonbaar effect van NVS bij kinderen en bij volwassenen is nog niet beantwoord.

Winst

Hoewel de precieze werking van NVS bij epilepsie nog vraagt om meer wetenschappelijk onderzoek en het aantal kinderen in de studie bij wie de aanvalsfrequentie minstens is gehalveerd (de maatstaf voor effectiviteit van NVS) bescheiden is, levert NVS aantoonbaar ‘winst’ op. Voor de kinderen die hebben deelgenomen aan de studie is NVS veelal een laatste behandeloptie. Zelfs de kleinste verbetering zonder nadelige effecten geldt als winst voor deze patiëntencategorie. Bij kinderen met therapieresistente epilepsie, een chronische aandoening met een groot aantal onzekere factoren, draait het niet meer alleen om reductie van aanvalsfrequentie. Het gevoel van welbevinden staat op het spel. Afname van aanvalsernst, verbetering van aanvalscontrole en verbetering van stemming  hebben een positief effect op het kind en daarmee ook op het gehele gezin.

 * Nervus Vagus Stimulatie

De Nervus Vagus is een belangrijke zenuw in de hals die de hersenen met andere delen van het lichaam verbindt. Het prikkelen (stimuleren) van deze zenuw kan epileptische aanvallen verminderen. Tijdens een operatie wordt een klein apparaatje (stimulator) aangebracht direct onder de huid of onder de borstspier. Deze wordt via een elektrode verbonden met de zenuw. De stimulator kan op afstand worden ingesteld om op bepaalde momenten een prikkel te geven.

 ** Sylvia Klinkenberg, kinderneuroloog, verdedigt op 6 februari 2015 haar proefschrift ‘VNS in children, more than just seizure frequency reduction’, aan de Universiteit Maastricht.
-Promotoren: prof. dr. J.S.H. Vles, prof. dr. A.P. Aldenkamp
-Copromotor: dr. H.J.M. Majoie

Update@kempenhaeghe.nl 26 & 27 March 2015

Lees meer...

17the annual international clinical symposium Kempenhaeghe Update@kempenhaeghe.nl Epilepsie, Sleep and Neurcognition, therapeutic advances, will take place at 26 & 27 March 2015.

Registration on the website.

Film over stereo-EEG

Lees meer...

Het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ ontwikkelden een film over stereo-EEG. Een stereo-EEG is een heel specifieke onderzoeksmethode die wordt gebruikt om te kunnen bepalen of epilepsiechirurgie kan helpen. Voor dit onderzoek worden in de hersenen electroden ingebracht.

 

Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe scoort een 8!

Bewoners en hun ouders/vertegenwoordigers zijn meer dan tevreden over de geboden zorg en dienstverlening
Lees meer...

Bewoners en hun ouders/vertegenwoordigers zijn meer dan tevreden over de geboden zorg en dienstverlening van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe. Dit blijkt wederom uit onderzoek naar kwaliteitservaringen dat Kempenhaeghe iedere drie jaar uitvoert. Bewoners geven ruim een negen voor de algehele tevredenheid en ouders/vertegenwoordigers geven een 8,2. Nieuw ten opzichte van voorheen, is dat medewerkers ook een stem hebben in het onderzoek. Zij geven een 7,9 voor de door hun teams geleverde zorg. Kempenhaeghe komt met de behaalde resultaten als beste naar voren, in vergelijking met zeven andere zorginstellingen. Hoofd behandeling dr. Francis Tan: “We zijn trots op het resultaat! Dit onderzoek geeft ons handvatten om de kwaliteit van zorg en dienstverlening in de toekomst verder te verbeteren.”

Afbeelding

Hoe nu verder?
Kempenhaeghe gaat aan de slag met de gemelde verbeterpunten. Deze worden vertaald in concrete verbeteracties. Dit gebeurt aan de hand van kwaliteitsverbeterkaarten die iedere afdeling ontvangt. Waar mogelijk wordt bij het opstarten van de verbeteracties weer de inbreng van bewoners en hun achterban gezocht. Initiatieven die naar aanleiding van het onderzoek in 2011 zijn opgestart zijn onder meer: nieuwe beweegvormen, nieuwsbrieven om ouders/vertegenwoordigers te informeren en uitbreiding van vrijwilligers binnen het netwerk van bewoners.

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 (2013)
Het onderzoek volgt uit het ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 (2013) van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Met dit kwaliteitskader meten zorginstellingen de kwaliteit van zorg aan de hand van drie ‘pijlers’; organisatieniveau, bewonersniveau en diens ervaringen en de relatie met de professional. Het kwaliteitskader moet een impuls geven aan de verbetering van kwaliteit van zorg. Hieraan ten grondslag liggen de eigen regie en kwaliteit van leven. Zorginstellingen worden door zorgkantoren beoordeeld op hun scores. Het onderzoek in Kempenhaeghe is uitgevoerd volgens de ‘Quality Qube methode’ uitgevoerd door bureau BTC van dr. Buntinx. 

Kijk hier voor uitgebreide informatie.

Wilt u meedenken over een epilepsieregister?

Lees meer...

Wilt u meedenken over de inhoud van een nog op te zetten register voor epilepsiepatiënten? Wij nodigen u van harte uit om mee te praten: u kunt zich aanmelden voor één van de groepsgesprekken die in maart plaatsvinden in Houten.

Wat is een epilepsieregister?
In het epilepsieregister kunnen (familieleden van) mensen met epilepsie op een eenvoudige manier gegevens invoeren via een tablet of pc. U kunt uw ervaringen kwijt over aanvallen (hoe vaak ze plaatsvinden en wanneer) en eventuele bijwerkingen van medicijnen. U kunt ook aangeven hoe u zich voelt (kwaliteit van leven). Patiënten kunnen via het register ook algemene informatie over epilepsie opzoeken, toegang krijgen tot de diagnose en gegevens van de behandeling. U beheert uw eigen gegevens en u kunt aangeven welke zorgverlener toegang heeft tot welke persoonlijke en/of medische gegevens.

Voor wie?
- Ouders van een kind met epilepsie (0-15 jaar)
- Adolescenten met epilepsie (15-20 jaar)
- Volwassenen met epilepsie (>20 jaar)
- Familieleden van mensen met epilepsie

Wanneer en waar?
Alle bijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van het Epilepsiefonds in Houten (reiskosten worden vergoed). De groepsgesprekken worden uitgevoerd door medewerkers van de Universiteit van Maastricht.
- 3 maart: een bijeenkomst voor volwassenen, een bijeenkomst voor familieleden van mensen met epilepsie.
- 5 maart: een bijeenkomst voor ouders van kinderen met epilepsie, een bijeenkomst voor adolescenten.

Meer informatie en aanmelden
U kunt zich aanmelden voor één van de focusgroepen via de
website van de Universiteit van Maastricht.  U kunt ook kijken op de website van het Epilepsiefonds http://bit.ly/1El51pM

Wie voeren dit project uit?
Dit project is een initiatief van het Maastricht Universitair Medisch Centrum + (MUMC+) en  Kempenhaeghe in overleg met de Epilepsie Vereniging Nederland, het Epilepsiefonds en enkele andere partners.

St. Anna Ziekenhuis en Kempenhaeghe starten AVG-poli in Geldrop

Lees meer...

Per 1 januari 2015 starten het St. Anna Ziekenhuis en expertisecentrum Kempenhaeghe een gezamenlijke AVG-poli in het ziekenhuis in Geldrop. AVG staat voor Arts Verstandelijk Gehandicapten. AVG-arts Francesca Snoeijen-Schouwenaars die verbonden is aan Kempenhaeghe, zal eens per twee weken op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur spreekuur houden in het St. Anna Ziekenhuis. De beide organisaties willen op deze manier specialistische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking toegankelijker maken.

Door de huidige hervorming van de langdurige zorg, zullen mensen met een verstandelijke beperking vaker en langer zelfstandig, bij familie of in kleinschalige woonvoorzieningen wonen in plaats van in een instelling. Naar verwachting zullen zij hierdoor meer en vaker aanspraak maken op huisartsenzorg.

Laagdrempelige specialistische zorg

Franscesca Snoeijen-Schouwenaars geeft aan: “Met de AVG-poli willen we deze groep mensen en hun familie de mogelijkheid geven gebruik te maken van laagdrempelige specialistische zorg. De huisarts blijft uiteraard hoofdbehandelaar maar kan bij complexe zorgvragen een beroep op ons doen.” Edwin de Rijck, hoofd van de PAAZ-afdeling (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) in het St. Anna Ziekenhuis is blij met de intensivering van de samenwerking tussen Kempenhaeghe en het Anna: “Op deze wijze creëren we lokaal een duidelijk aanspreekpunt voor de coördinatie van zorg rond deze toch complexere doelgroep.”

Nederland telt ongeveer 110.000 mensen met een verstandelijke beperking. Zo’n 28% van deze groep woont momenteel in een instelling, 72% is aangewezen op huisartsenzorg. Een gemiddelde huisartsenpraktijk heeft zo’n 12 mensen met een verstandelijke beperking in zijn bestand. Diverse factoren kunnen de behandeling van deze groep mensen complexer maken. Soms is sprake van moeilijke communicatie, comorbiditeit (twee of meer stoornissen of aandoeningen tegelijk) of van handicapgerelateerde problematiek. Mensen met bijvoorbeeld ernstige meervoudige beperkingen, een specifiek syndroom of ernstige gedrags- of psychiatrische problematiek, zijn vaak al op een AVG aangewezen. In totaal zijn er in Nederland circa 40 AVG-poliklinieken. Gedragsproblematiek is de meest voorkomende reden om de AVG in te schakelen.

Doorverwijzen

Huisartsen kunnen verstandelijk gehandicapte patiënten via Zorgdomein doorverwijzen naar de AVG-poli in Geldrop voor bijvoorbeeld consultatie, medebehandeling, periodieke screening of voor ondersteuning van de familie. Ook kinderartsen kunnen kwetsbare patiënten, die de volwassen leeftijd bereiken, doorverwijzen naar de AVG-poli. 

Consultatie binnen het ziekenhuis

Wanneer een verstandelijk gehandicapte patiënt in het  St. Anna Ziekenhuis is opgenomen, kan een beroep gedaan worden op de AVG-arts voor advies over behandeling en begeleiding.

Pilot realtime patiŽnttevredenheidsonderzoek van start

Kempenhaeghe wil graag dat patiŽnten tevreden zijn over de geboden zorg.
Lees meer...

Kempenhaeghe wil graag dat patiënten tevreden zijn over de geboden zorg. De mening van patiënten telt. Daarom start Kempenhaeghe een pilot realtime patiënttevredenheidsonderzoek binnen het Academisch Centrum voor Epileptologie en het Centrum voor Slaapgeneeskunde op de locaties Heeze en Oosterhout.

Patiënten worden tijdens hun bezoek aan de polikliniek uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een korte digitale vragenlijst over de geboden zorg. De vragenlijst kan worden ingevuld op één van de drie onderzoekszuilen in de wachtruimten. Daarnaast circuleren er gedurende de pilot drie tablets; in de buitenpoliklinieken, op de Gedragswetenschappelijke Dienst en bij Maatschappelijk Werk. 

Realtimeonderzoek
Realtimeonderzoek biedt voortdurend inzicht in de wijze waarop patiënten onze zorg ervaren. Het biedt de mogelijkheid om doorlopend te monitoren wat patiënten vinden of opmerken en daarmee in de praktijk ook iets te doen. Gedurende de pilot worden verschillende aspecten van zorg gemeten. De vragen zijn afgeleid van de standaardvragenlijst poliklinische ziekenhuiszorg. De nieuwe aanpak vervangt het periodieke Consumer Quality (CQ) onderzoek van Prismant. De pilot duurt tot maart 2015.
 

Provinieuws: eerste bewoners verhuizen en nieuwe buren nemen intrekt

Lees meer...

Nieuw Provinieuws: de eerste bewoners verhuizen en binnenkort nemen ook nieuwe buren hun intrek.

Lees hier het actuele Provinieuws

Kempenhaeghe draagt bij aan item over EVN en epilepsie

Lees meer...

Kempenhaeghe heeft bijgedragen aan een kort item voor het RTL4 programma 'Mijn Leven, Mijn Gezondheid', over de Epilepsie Vereniging Nederland en epilepsie.
Kijk voor meer informatie op http://bit.ly/1A9tO0x

Wijziging raad van bestuur Kempenhaeghe

Lees meer...

Dr. Marlène Chatrou nieuwe bestuursvoorzitter, drs. Nico Geurts lid raad van bestuur

                   

Per 1 december 2014 wijzigt de samenstelling van de raad van bestuur van Kempenhaeghe, gespecialiseerd expertisecentrum voor epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Dr. Marlène Chatrou neemt dan de voorzittershamer over van ir. Ike Bomer die met pensioen gaat. Marlène Chatrou is al sinds maart 2012 als bestuurder aan Kempenhaeghe verbonden. Drs. Nico Geurts is per 1 oktober benoemd als lid van de raad van bestuur. Hij neemt grotendeels de portefeuilles van Ike Bomer over. Nico Geurts bekleedde hiervoor diverse directie- en bestuursfuncties in de geestelijke, forensische en somatische gezondheidszorg.

Kempenhaeghe benoemt drs. Nico Geurts als bestuurder

Lees meer...

De raad van toezicht van Stichting Kempenhaeghe heeft drs. Nico Geurts benoemd tot lid van de raad van bestuur. De huidige voorzitter van de raad van bestuur ir. Ike Bomer, gaat 1 december a.s. met pensioen. Nico Geurts treedt komend najaar in dienst en zal successievelijk de inhoudelijke portefeuilles van Ike Bomer overnemen. Dr. Marlène Chatrou, die sinds maart 2012 als bestuurder is verbonden aan Kempenhaeghe, wordt per 1 december a.s. voorzitter van de raad van bestuur.

Nico Geurts werkt nu als bestuurder van de stichting JeugdGezondheidsZorg Zuid Holland West. Hij bekleedde hiervoor diverse directie- en bestuursfuncties in de (geestelijke, forensische en somatische) gezondheidszorg.

Werkbezoek TUe-studenten aan Kempenhaeghe

Lees meer...

  

Ruim 20 studenten brachten onder leiding van dr. ir. Pierre Cluitmans van de Technische Universiteit Eindhoven een bezoek aan Kempenhaeghe in het kader van een werkbezoek voor de vakken ‘Neurophysiology and Clinical Science’ en ‘Neuromonitoring’. Diverse onderzoekers van Kempenhaeghe gaven presentaties over het gebruik van technische toepassingen voor de diagnostiek en behandeling van onze patiënten (zoals bijvoorbeeld monitoring van patiënten). Een klein groepje studenten bezocht ook onze EEG-afdeling.

Samenwerking Kempenhaeghe en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Met de TU/e heeft Kempenhaeghe begin 2011 een structurele samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van innovatie en wetenschappelijk onderzoek. De samenwerking biedt vele kansen die voor patiënten met epilepsie, slaapstoornissen of neurocognitieve problemen van grote betekenis zullen zijn. Medische technologie wordt steeds belangrijker in deze vakgebieden. Behalve op onderzoek, richt de samenwerking zich ook op onderwijs. Zo zijn er gezamenlijke promotietrajecten en komen er technologietrainingen voor de medische staf en projecten voor studenten.  

Naast de grote vlucht in strategische samenwerking binnen gemeenschappelijke projecten zijn er verschillende kruisbenoemingen van professionals. Prof. dr. Johan Arends, neuroloog Kempenhaeghe en prof. dr. Bert Aldenkamp, gedragswetenschapper, geven beiden invulling aan hoogleraarschappen aan de TU/e. De sector Onderzoek & Ontwikkeling van Kempenhaeghe heeft bovendien een bijzondere taak in het verder uitrollen van de structurele samenwerking met de TU/e. Daarbij zijn ook het samen met het Maastricht UMC+ opgerichte Academisch Centrum voor Epileptologie en het Universitair Ziekenhuis in Gent nadrukkelijk betrokken. Dr. ir. P.J.M. Cluitmans, universitair hoofddocent van de faculteit EE van de TU/e is als deeltijd senior-onderzoeker in Kempenhaeghe benoemd.