Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Diagnostiek & Behandeling

 • mw. A.M.J. de Ruijter MBA, directeur Academisch Centrum voor Epileptologie, hoofd Diagnostiek & Behandeling
 • dr. A.J.A. de Louw, directeur Academisch Centrum voor Epileptologie, medisch hoofd
 • prof. dr. D.A.A. Pevernagie, medisch hoofd Centrum voor Slaapgeneeskunde

Centrum voor Epilepsiewoonzorg

 • drs. I.Y. Tan, hoofd Behandeling Centrum voor Epilepsiewoonzorg
 • ir. J.J.C.M. Witte, hoofd Beheer Centrum voor Epilepsiewoonzorg

Onderzoek & Ontwikkeling

 • prof.dr. P.A.J.M. Boon, voorzitter
 • prof.dr. A.P. Aldenkamp, secretaris
 • prof. dr. D.A.A. Pevernagie, medisch hoofd CSG
 • dr. A.J.A. de Louw, medisch directeur ACE
 • prof. dr. J.B.A.M. Arends, portefeuille innovatie
 • mw. prof. dr. H.J.M. Majoie, voorzitter Opelidingscommissie
 • mw. dr. L.M.C. Gottmer-Welschen, manager

 

Inhoudelijk ondersteunende diensten

 • prof. dr. A.P. Aldenkamp, hoofd Gedragswetenschappelijke dienst
 • mw. R.C. Dabekaussen-Spiering, hoofd Maatschappelijk Werk
 • mw. drs. A.M.A. Lambert, geestelijk verzorger
 • mw. drs. V.M. Middel-Baars, hoofd Apotheek
 • dr. J.W.P.H. Soons, hoofd Klinisch-chemisch laboratorium

Bedrijfsmatig ondersteunende diensten

 • M.R. Hofman, hoofd Personeel & Organisatie
 • J. Rengers RA, hoofd Financiën & Control
 • ir. L.A.H. Santegoeds, hoofd Informatieverwerking & Automatisering
 • R.J.M. van der Velde, hoofd Facilitaire dienst

Stafmedewerkers

 • mw. drs. J.S. Duisterwinkel, assistent raad van bestuur
 • mw. drs. M.L.P.W. Brennand - Wilms, hoofd Communicatie