Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Academisering

Kempenhaeghe wil haar patientenzorg en wetenschappelijke activiteiten verankeren in de context van een of meer academische ziekenhuizen en onderzoekscentra. Het doel is onze rol in de ontwikkeling van onze  specialistische vakgebieden en in de topreferente patientenzorg te versterken. Inspanningen op het gebied van academisering vorderen.
 
Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+
Per januari 2014 is het Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE) gestart. Dit nieuwe centrum is een samenwerkingsverband tussen Kempenhaeghe en het Maastricht UMC+. Hierin brengen beide organisaties al hun activiteiten op het gebied van epileptologie samen. Deze brede complementaire samenwerking is van groot belang voor het uitoefenen en ontwikkelen van onze taken als expertisecentrum. De samenwerking omvat onder meer wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en kennisoverdracht, patiëntenzorg en zorgvernieuwing. Ook biedt het Academisch Centrum voor Epileptologie een bijzondere werkplek binnen de opleiding tot neuroloog.

Samenwerking met Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Met de TU/e heeft Kempenhaeghe begin 2011 een structurele samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van innovatie en wetenschappelijk onderzoek. De samenwerking biedt vele kansen die voor patiënten met epilepsie, slaapstoornissen of neurocognitieve problemen van grote betekenis zullen zijn. Medische technologie wordt steeds belangrijker in onze vakgebieden. Behalve op onderzoek, richt de samenwerking zich ook op onderwijs. Zo zijn er gezamenlijke promotietrajecten en komen er technologietrainingen voor de medische staf en projecten voor studenten.

In 2011 werd prof. dr. Johan Arends, neuroloog Kempenhaeghe benoemd tot deeltijdhoogleraar 'Ambulatory Monitoring of Epilepsy and Related Diseases' aan de faculteit Electrical Engineering aan de TU/e. In 2013 werd prof. dr. Bert Aldenkamp, klinisch neuropsycholoog / GZ-psycholoog, benoemd tot hoogleraar 'Imaging and Cognition in Epilepsy' aan de faculteit Electrical Engineering aan de TU/e. Hij vervult deze leerstoel naast zijn functie in het Maastricht Universitair Medisch Centrum Maastricht en het Universitair ziekenhuis Gent.