Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

De Vrije Ruimte van Kloostervelden/ProvidentiaKempenhaeghe wil andere doelgroepen dan haar cliënten interesseren voor wonen op het voormalige instellingsterrein Providentia in Sterksel. De komst van nieuwe bewoners brengt ‘leven in de brouwerij’ voor de huidige bewoners. Deze hebben allen epilepsie en een verstandelijke beperking. Vanwege de ernst van hun handicaps is verhuizen naar een ‘buitenhuis' in een naburig dorp voor hen geen optie. Deze mensen hebben behoefte aan een beschutte omgeving. Beschut, maar wel levendig. Deel uitmaken van de maatschappij is ook voor hen belangrijk.  

Met het openstellen van het terrein voor bewoning door nieuwe doelgroepen wil Kempenhaeghe een nieuwe leefgemeenschap in een nieuwe wijk vormen. Hierin moeten nieuwe inwoners zich net zo thuis gaan voelen als de cliënten van Kempenhaeghe. Cliënten van Kempenhaeghe zullen er het leven in ‘een gewone wijk’ ervaren. ‘Gewoon’ maar wel met bijzondere kenmerken. 

Als u graag wilt wonen in een mooie, rustige en landelijke woonomgeving en open staat voor het eigen karakter van de cliënten van Kempenhaeghe is wonen in de nieuwe wijk op het voormalige instellingsterrein een aantrekkelijk alternatief. Onder de projecttitel 'Kloostervelden, De Vrije Ruimte van ...'  zet projectontwikkelaar CRA Vastgoed op dit moment de nieuwe wijk op de markt. De eerste marktwoningen werden in 2015 opgeleverd.

Video: 'Providentia als 'gewoon dorp'.

 

Video: kijkdag bewoners en familie nieuwbouw 'De Vrije Ruimte Van ...'.

Wie zijn de nieuwe bewoners van Kloostervelden?

Voorop staat dat in principe iedereen die is gecharmeerd van wonen in Kloostervelden daarvoor in aanmerking kan komen...
Lees meer...
Afbeelding
 
Voorop staat dat in principe iedereen die is gecharmeerd van wonen in de groene omgeving van het voormalige instellingsterrein Providentia daarvoor in aanmerking kan komen: van alleenwonende jongeren, tweeverdieners, gezinnen met kinderen tot senioren. Belangrijker dan leeftijd of levensfase is dat nieuwe bewoners geëngageerde mensen zijn. Mensen met oog voor de medemens, voor de natuur en cultuur. Mensen die zich betrokken voelen bij de maatschappij en die willen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling daarvan. Mensen die willen wonen in een mooie, rustige omgeving in een prachtig natuurgebied, die medemensen accepteren en respecteren zoals ze zijn. Mensen die mogelijk iets voor deze cliënten willen betekenen, zonder dat ze daartoe verplicht zijn.
 
Want alleen al door te wonen in de nieuwe wijk dragen nieuwe inwoners bij aan de kwaliteit van leven van de cliënten van Kempenhaeghe. En als u nauwer betrokken wilt zijn bij het wel en wee van de cliënten zijn er tal van mogelijkheden om daaraan invulling te geven.
 

Wie zijn de cliŽnten van Kempenhaeghe?

De cliŽnten van Kempenhaeghe zijn mannen en vrouwen in leeftijd variŽrend van í18 tot 80í. Allen hebben een complexe vorm van epilepsie in combinatie met een verstandelijke en vaak ook lichamelijke beperkingen...
Lees meer...
bewoner Klaver
De cliënten van Kempenhaeghe zijn mannen en vrouwen in leeftijd variërend van ’18 tot 80’. Allen hebben een complexe vorm van epilepsie in combinatie met een verstandelijke en vaak ook lichamelijke beperkingen. De ernst van de handicaps is dusdanig dat wonen in één van omliggende zogenoemde buitenhuizen van Kempenhaeghe (in Someren, Leende, Asten en Heeze) voor hen geen meerwaarde heeft. Voor sommigen zou die meerwaarde er wel kunnen zijn, maar is er een expliciete wens om op het terrein in te blijven wonen. De meeste cliënten nemen deel aan vormen van dagbesteding op het terrein zelf. Een deel van de cliënten is mobiel en kan zich binnen de bescherming van het terrein zelfstandig voortbewegen. De meeste cliënten van Kempenhaeghe wonen straks tussen de nieuwe bewoners.