Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Extramurale zorg epilepsiecentrum

Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe biedt ook aan epilepsiepatiënten (met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen) die buiten het instituut wonen haar expertise aan Daarbij kan het gaan om mensen die thuis wonen en om mensen die in een instelling wonen. Het is niet noodzakelijk dat deze mensen (al) onder behandeling zijn bij een neuroloog van het Academisch Centrum voor Epileptologie. 
 
Kempenhaeghe biedt deze dienstverlening aan vanuit de veronderstelling dat mensen met epilepsie die buiten Kempenhaeghe wonen, te maken hebben met vergelijkbare zorgvragen en/of problemen als haar bewoners. Op die manier zet Kempenhaeghe de uitgebreide kennis van en ervaring met woonzorg, dagbesteding en ondersteuning van mensen met epilepsie en andere handicaps breder in. 
 
Ook hulpverleners van instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap, (medisch) kinderdagverblijven, scholen voor speciaal onderwijs, et cetera kunnen een beroep doen op de expertise van Kempenhaeghe. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van het Zorgservicebureau van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg, T (040) 227 94 08,
E zorgservicebureau@kempenhaeghe.nl.