Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Vrijetijdsbesteding en epilepsiewoonzorg

Klik op de foto voor een impressie.

Voor elke bewoner is er tijd en aandacht voor ontspanning en vrije tijd. Er zijn individuele activiteiten, activiteiten per woongroep en er is een aanbod dat wordt georganiseerd door de afdeling Vrije Tijd van Kempenhaeghe, zoals onder meer de jaarlijkse kermis en vakantieactiviteiten. Voorbeelden van activiteiten per woongroep zijn een uitstapje, een barbecue of een kerstdiner. Tevens kan een bewoner kiezen uit diverse sport- en hobbyclubs zoals biljarten, koken en paardrijden. Het aanbod op het gebied van vrijetijdsbesteding wordt voor een aanzienlijk deel mogelijk gemaakt door de inzet van een grote groep vrijwilligers.
 
Daarnaast fungeert elke medewerker vrije tijd als vast aanspreekpunt voor één of meer woonafdelingen. Op verzoek verleent de afdeling vrije tijd ook diverse services. Voorbeelden daarvan zijn uitleen van feestartikelen, contracteren van artiesten, begroting van vakanties en het regelen van specifieke benodigden daarvoor zoals verzekeringen of medische hulpmiddelen, kaartverkoop van externe evenementen zoals Concerti Fetti, Brabantse Dag, Holiday on Ice et cetera.

Kosten 
Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg dekt de kosten van dat deel van het ontspanningsaanbod dat voor alle bewoners toegankelijk is. Dat kan anders liggen bij individuele vrijetijdsbesteding. Kempenhaeghe mag Wlz-gelden enkel besteden aan geïndiceerde zorg, en niet aan zaken die weliswaar in het verlengde daarvan liggen, maar strikt genomen niet onder de geïndiceerde zorg vallen. Dan kan het gaan om vrijetijdsbesteding, vakantie of daaraan verbonden vervoer. Dit betekent dat het Centrum voor Epilepsiewoonzorg bepaalde kosten van vervoer, ontspanning, vakanties en ook dienstverlening als het wassen van kleding moet doorberekenen.