Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Multidisciplinaire teams

De zorg is georganiseerd in doelgroepgerichte diagnostische programma's en specifieke behandel- en begeleidingsprogramma's.  Patiënten doorlopen in het Academisch Centrum voor Epileptologie dàt programma dat het beste bij hun zorgvraag past. Programma's zijn opgebouwd uit modules (een of meer typen onderzoek en/of consulten). De hoofdbehandelaar van de patiënt bepaalt welke module(s) van toepassing is/zijn voor de patiënt. De precieze inhoud van een programma verschilt dus per patiënt.
 
Aan een programma is een vast multidisciplinair team verbonden. Dit team bestaat uit meerdere deskundigen die elk vanuit hun eigen vakgebied naar de patiënt kijken en met elkaar bevindingen overleggen. Deze bundeling van krachten leidt tot een optimale diagnose en advies. Uw patiënt, u als verwijzer en eventueel andere betrokkenen vernemen op een eenduidige wijze - via de hoofdbehandelaar van de patiënt - de resultaten van het diagnostisch onderzoek en het daarbij horende behandeladvies. Zo beschikt iedereen over dezelfde complete en eenduidige informatie.
 
Leden van een multidisciplinaire team zijn ook actief in wetenschappelijke onderzoeksprojecten op hun klinisch werkgebied.