Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Bezoek aan polikliniek epilepsie

Afspraak polikliniek

Na doorverwijzing naar het Academisch Centrum voor Epileptologie vinden het stellen van de diagnose, de behandeling en de begeleiding zoveel mogelijk poliklinisch plaats. Toch kan opname in het opnamecentrum in Heeze of Oosterhout nodig zijn. De nazorg krijgt u dan weer poliklinisch. Adressen poliklinieken

Voor het bezoek

Ongeveer vier tot zes weken na ontvangst van de verwijsbrief, krijgt u een uitnodiging. In de brief staat in welke polikliniek u wordt verwacht.
Lees meer...
Voor zover mogelijk nodigt het Academisch Centrum voor Epileptologie u uit in de polikliniek die het dichtst bij uw woonplaats ligt. Datum en tijd waarop u wordt verwacht staan in de brief. Bereidt u het polikliniekbezoek zo goed mogelijk voor.
 
Meenemen 
Bij een eerste bezoek brengt u mee:
  • verzekeringspas
  • legitimatiebewijs
  • eventueel een beschrijving en/of een video-opname van een of meer epilepsieaanvallen
  • eventuele actueel medicatielijst
  • eventueel rapport van recent bloedonderzoek


Vragenlijstje maken

Om te voorkomen dat u vergeet onderwerpen te bespreken of vragen te stellen aan de arts of verpleegkundige, is het handig om van tevoren een onderwerpen-/vragenlijstje te maken. Misschien kunt u het ‘vragenlijstje’ met iemand samen voorbereiden, bijvoorbeeld met uw partner of huisarts. Wij raden u aan iemand die u vertrouwt mee te nemen naar de polikliniek. Twee horen meer dan één. Die ander kan er ook op letten dat de onderwerpen van ‘uw vragenlijstje’ aan bod komen. Mogelijk kan hij/zij ook helpen bij het beschrijven van de epilepsieaanvallen en aantekeningen maken van het gesprek. Aarzel niet om extra uitleg te vragen als u iets niet begrijpt of vraag om schriftelijk voorlichtingsmateriaal, zodat u informatie nog eens kunt nalezen. 

Tijdens het bezoek

Bij de polikliniek van het Academisch Centrum voor Epileptologie meldt u zich bij de balie bij het secretariaat van de polikliniek.
Lees meer...
Gesprek met de arts 
Voor een eerste gesprek met de neuroloog (of de epilepsieverpleegkundige) wordt in principe een uur ingepland. U krijgt uitgebreid de gelegenheid om uw klachten en ervaringen te vertellen. Ook voor vervolggesprekken wordt ruim de tijd voor u genomen. Hierin kunnen resultaten van onderzoek en de behandeling aan de orde komen of is er tijd om bijkomende problematiek te bespreken. 
 
Probleem en oorzaak vaststellen
Na een eerste bezoek aan de arts of andere hulpverlener zult u waarschijnlijk één of meerdere onderzoeken ondergaan om uw probleem en de oorzaak zo goed mogelijk vast te stellen. De arts of andere hulpverlener bespreekt met u welke zogenoemde diagnostische onderzoekmethoden voor u het meest geschikt zijn (zie ook: Diagnostiek). Vanzelfsprekend krijgt u informatie over de aard, duur, planning en plaats van het onderzoek. De analyse van uw onderzoeksresultaten kost meestal enkele weken. Dit betekent dat u voor de bespreking daarvan op een later tijdstip terugkomt bij de arts of andere hulpverlener.

Na het bezoek

Mogelijk bezoekt u het Academisch Centrum voor Epileptologie enige tijd met regelmatig voor onderzoek, behandeling en /of ondersteuning.
Lees meer...

Zitten de onderzoeken, de behandeling en/of ondersteuning erop, dan neemt de reguliere arts en/of hulpverlener de zorg weer over. In overleg met u begeleidt het Academisch Centrum voor Epileptologie deze ‘terugverwijzing' met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.