Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Epilepsiewoonzorg en dagbesteding

Van de mensen met een verstandelijke beperking heeft ruim een kwart epilepsie. Naarmate de verstandelijke beperking ernstiger is, neemt de kans op epilepsie toe. De combinatie van epilepsie en een verstandelijke beperking kan extra vragen en complicaties met zich meebrengen. Het kan gaan om zorgvragen op het gebied van het gedrag, de slaap en het meer algemeen lichamelijk en psychisch welbevinden. Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe beschikt over de gespecialiseerde expertise en voorzieningen om de samenhang tussen epilepsie, verstandelijke beperking en bijkomende, soms ernstige problemen te duiden.

Expertise epilepsiewoonzorg
In de woonzorg voor kinderen en volwassenen met een complexe vorm van epilepsie en bijkomende verstandelijke en lichamelijke handicaps is deze expertise onder meer zichtbaar op het vlak van aanvalsanalyse en -detectie, kennis van medicatie en bijwerkingen daarvan, risicoafweging ten opzichte van beschermende maatregelen, het ontwikkelen van de zelfstandigheid en adviezen over dag- en nachtritme en dagindeling. De woonzorg en dagbesteding van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe wordt via de AWBZ gefinancierd.

Net als de ziekenhuiszorg van het Academisch Centrum voor Epileptologie kenmerkt de AWBZ-zorg zich door een nadrukkelijke multidisciplinaire benadering. Artsen, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders en paramedici stemmen de zorg rondom een bewoner in overleg met zijn/haar vertegenwoordiger op elkaar af. Afspraken liggen vast in een zorgplan en elke bewoner heeft een eigen zorgcoördinator (zoco) als direct aanspreekpunt. Aan elke woonafdeling is een neuroloog van het Academisch Centrum voor Epileptologie van Kempenhaeghe verbonden.

Meer informatie via F. Tan, hoofd Behandeling Centrum voor Epilepsiewoonzorg, locatie Providentia Sterksel. Folder Woonzorg