Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Anti-epileptica

In de algemene neurologische praktijk worden de meeste epilepsiepatienten aanvalsvrij met anti-epileptische medicatie. Vaak wordt dit al bereikt met het als eerste of als tweede gekozen middel.

Polytherapie
Voor een minderheid van de patienten bij wie monotherapie niet aanslaat, kan een (poly)farmaceutische behandeling een oplossing bieden. Het instellen van de juiste (combinatie van) medicatie in een optimale dosering met zo min mogelijk bijwerkingen is een complex traject. Het Academisch Centrum voor Epileptologie beschikt over state-of-the-art expertise op dit gebied en is bekend met alle beschikbare anti-epileptica.

Afhankelijk van de complexiteit gebeurt het instellen van -nieuwe - medicatie poliklinisch (enkele consulten) dan wel klinisch (opname van gemiddeld zes weken). Het Academisch Centrum voor Epileptologie beschikt over een eigen klinisch-chemisch laboratorium waar via bloedspiegel-bepalingen de effectiviteit en efficiëntie van de anti-epileptica wordt getoetst. Als een optimale medicatie-instelling is bereikt, als eventuele bijkomende problematiek dat toelaat en als de patient daarmee instemt, verwijst de neuroloog de patient terug.

Meer informatie via alle neurologen.