Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Wonen, werken, leren, leven met epilepsie

Epilepsie kan niet-medische vragen met zich meebrengen, bij voorbeeld op het gebied van relaties, wonen, werken, opvoeden en leren. Ook voor dit type vragen kunt u uw patiënt naar het Academisch Centrum voor Epileptologie verwijzen. In voorkomende gevallen neemt u zelf de medische behandeling van uw patiënt weer over nadat het begeleidingsplan is bepaald.

Hulp bij omgaan met epilepsie
Ondersteuning in het omgaan met epilepsie en de gevolgen ervan voor het dagelijkse leven kan op verschillende manieren vorm krijgen. Het kan gaan om het voeren van enkele gesprekken met een maatschappelijk werker, epilepsieverpleegkundige en/of psycholoog, een training of lotgenotencontact, psychische begeleiding of psychische behandeling, of een ondersteunings-/begeleidingsprogramma op maat.

Perceived control
Doel is de perceived control / copingvaardigheden van de patiënt (en zijn systeem) in stand te houden, te herstellen en of te verbeteren zodanig dat cognitieve, gedragsmatige, sociale, onderwijskundige of arbeidskundige gevolgen van de epilepsie aan de patiënt (en aan zijn systeem) zo min mogelijk schade berokkenen. Het leren accepteren van en het leren omgaan met vastgestelde functiebeperkingen en/of vastgestelde neuropsychologische problemen en met epilepsie als chronische aandoening staan daarbij centraal.

Meer informatie