Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Onderzoek naar epilepsieaanvallen

Epilepsie geldt in de algemene neurologische praktijk als een frequent voorkomende aandoening die doorgaans relatief eenvoudig is te diagnostiseren en vervolgens goed behandelbaar is met anti-epileptica. 

Bij kinderen en volwassen die in het Academisch Centrum voor Epileptologie worden gezien voor diagnostiek is meer duidelijkheid nodig over de aanvallen. Qua oorzaak, qua kwalificatie, omdat de ingezette behandeling niet voldoet of omdat er bijkomende problemen zijn zoals leer-, gedrags- en/of sociaal-emotionele problematiek. Voor zowel kinderen als voor volwassenen kent het  Academisch Centrum voor Epileptologie doelgroepgerichte modules waarin de bijkomende vragen en de mogelijke samenhang ervan met de epilepsie onderwerp van onderzoek zijn.  

De uitkomsten van de diagnostiek vormen de basis voor advies over behandeling en begeleiding. Daarin worden (resterende) onderwijs- en/of beroeps-mogelijkheden meegenomen. Vervolgstappen in behandeling en begeleiding kunnen in Kempenhaeghe of elders worden gezet.