Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Verwijzen

Een specialist uit een algemeen of academisch ziekenhuis verwijst een patiënt door naar het het Academisch Centrum voor Epileptologie van Kempenhaeghe/Maastricht UMC+, het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe of het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkkelingsstoornissen van Kempenhaeghe. Soms kan de huisarts een patiënt direct doorverwijzen.

Wij stellen het op prijs als in de verwijsbrief de volgende zaken staan:

 • de volledige persoonlijke gegevens van de patiënt
 • de reden om een patiënt te verwijzen
 • een omschrijving van diens voorgeschiedenis, mogelijk gecompleteerd met resultaten van reeds verricht diagnostisch onderzoek

Na ontvangst van de verwijsbrief nodigt Kempenhaeghe de patiënt uit voor een eerste consult.

Adressen poliklinieken
Stuurt u de verwijsbrief naar respectievelijk:

Academisch Centrum voor Epileptologie
Kempenhaeghe/Maastricht UMC+
t.a.v. secretariaat polikliniek ACE
Postbus 61
5590 AB Heeze

Kempenhaeghe Centrum voor Slaapgeneeskunde
t.a.v. secretariaat polikliniek CSG
Postbus 61
5590 AB Heeze

Kempenhaeghe Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen
t.a.v. secretariaat polikliniek CNL
Postbus 61
5590 AB Heeze

Voor de locatie Oosterhout:

Academisch Centrum voor Epileptologie
Kempenhaeghe/Maastricht UMC+
t.a.v. secretariaat polikliniek ACE
Postbus 250
4900 AG OOSTERHOUT

Kempenhaeghe, Locatie Hans Berger Kliniek
Centrum voor Slaapgeneeskunde
t.a.v. secretariaat polikliniek CSG
Postbus 250
4900 AG OOSTERHOUT

Kempenhaeghe, Locatie Hans Berger Kliniek
Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen
t.a.v. secretariaat polikliniek CNL
Postbus 250
4900 AG OOSTERHOUT

Overleg over verwijzen
Voor vragen of overleg over verwijzing kunt u contact opnemen via respectievelijk:

 • polikliniek locatie Heeze T (040) 227 90 22
 • polikliniek locatie Hans Berger Kliniek Oosterhout T (0162) 481 800

Spoed
Buiten kantoortijden of in geval van spoed, vraagt u via T (040) 2279022 naar de dienstdoende arts van het desbetreffende specialisme.

Terugverwijzen
Na het eerste consult en het diagnostisch onderzoek informeert Kempenhaeghe de patiënt en de verwijzer over de resultaten en het eventueel benodigde vervolgtraject. Voor het merendeel van de patiënten geldt dat de verwijzer de zorg op enig moment weer overneemt.

Wanneer verwijzen?

 • er onduidelijkheid blijft bestaan over de oorzaak van de (epilepsie)aanvallen,  slaapproblemen of leer- en ontwikkelingsstoornissen
 • het niet lukt om de epilepsieaanvallen of slaapproblemen onder controle te krijgen
 • een specialistische aanpak nodig is door de combinatie met andere problemen zoals ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, arbeidsproblemen, gedragsproblemen of wanneer er sprake is van een combinatie met een verstandelijke handicap of psychiatrische problematiek
 • nader onderzoek nodig in verband met diagnose of het bepalen van de kansen van bepaalde behandelmethoden
 • als een second opinion gewenst is
 • als de patiënt zelf om doorverwijzing vraagt

 

Digitale verwijsformulieren


 NB
De gespecialiseerde zorgverlening van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe valt onder de verstandelijk gehandicaptenzorg en wordt dus gefinancierd via de WLZ. Dat betekent dat voor deze zorg een indicatie nodig is van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Die indicatie wordt in afgegeven in de vorm van een toegekend zorgprofiel (ZZP) of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Zorg met verblijf kan enkel als zorg in natura (ZIN) worden geleverd op basis van een toegekend zorgprofiel. Zorg zonder verblijf kan worden gefinancierd via het persoonsgebonden budget. Voor vragen over de gespecialiseerde zorg van Kempenhaeghe voor mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking, kunt u contact opnemen met het zorgservicebureau van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg, T (040) 227 91 28, E zorgservicebureau@kempenhaeghe.nl