Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Slaapapneu

Mensen met slaapapneu, een verstoorde ademhaling tijdens de slaap, hebben aanvankelijk niet-specifieke klachten zoals slaperigheid overdag, concentratieverlies en soms hartkloppingen. De klachten nemen langzamerhand toe.

Bij patiënten met een apneu valt de ademhaling tijdens de slaap stil. De ademstilstand duurt enkele seconden tot zelfs enkele minuten en treedt veelvuldig op. De hersenen geven telkens een signaal om weer te ademen. Ten gevolge van dat signaal wordt de apneupatiënt steeds een beetje wakker. De slaap werkt dan niet meer herstellend terwijl het lijkt alsof de patiënt met slaapapneu gewoon doorslaapt.

Er zijn verschillende vormen van slaapapneu. OSAS (obstructief slaapapneu syndroom) komt het meest voor en gaat gepaard met luid snurken. De verstoorde ademhaling wordt dan veroorzaakt door afsluiting van de keelholte tijdens de slaap. Bij CSAS (centraal slaapapneu syndroom) geven de hersenen te weinig prikkels om te ademen tijdens de slaap. Deze diagnose is moeilijker te stellen.

De meeste patiënten met slaapapneu zijn gebaat met CPAP-apparatuur. Dit is een toestel dat de luchtdruk in de neus- en keelholte verhoogt. Dit voorkomt afsluiting van de keelholte. Er treedt dan geen ademstilstand meer op.

Slaapapneu behoort tot de specifieke aandachtsgebieden waarop specialisten van het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe zich richten. Kempenhaeghe ziet vooral patiënten met bij wie de diagnose apneu niet eenduidig is of bij wie behandeling (met CPAP-apparatuur) niet aanslaat.

Kempenhaeghe heeft van zorgverzekeraar Menzis het predicaat TopZorg gekregen voor de behandeling van OSAS (slaapapneu). Het predicaat geldt tot en met 2014.