Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Parasomnie

Bewegingen of ‘ongewoon gedrag’ tijdens de slaap komen in vele varianten voor, variërend van praten in de slaap tot veelvuldig slaapwandelen. Slaapstoornissen die gepaard gaan met ongewone bewegingen of ongewoon gedrag worden ook wel aangeduid met de verzamelterm parasomnie. Hieronder rekenen we ook aandoeningen zoals het rusteloze benen syndroom. Een deel van de patiënten is zich in het geheel niet bewust van zijn parasomnie, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Parasomnie kan leiden tot een slechte kwaliteit van de slaap.

Parasomnie behoort tot de specifieke aandachtsgebieden waarop specialisten van het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe zich richten.