Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
q

Non-invasive measurement of respiratory effort

Doelstelling
Het technisch en klinisch valideren van diverse niet-invasieve meetmethoden voor het
meten van ademhalingsinspanning tijdens de slaap.

Opzet
De gouden standaard om ademhalingsinspanning tijdens de slaap vast te leggen, is het
gebruik van oesofageale drukmetingen. Dit is echter een invasieve en vaak oncomfortabele
methode. Daarnaast kan de sonde zŤlf de dynamiek van de bovenste luchtweg
beÔnvloeden. In de literatuur zijn diverse alternatieve meetmethoden voorgesteld, waaronder
plethysmografie, diafragma EMG, suprasternale drukmeting, nasale drukmeting,
en pulse transit time. In het huidige onderzoek zal allereerst een gedetailleerde analyse
van de beschikbare literatuur worden verricht. Daarna zullen de genoemde meetmethoden
in ťťn opstelling worden geÔntegreerd, zodat een directe vergelijking mogelijk
is van de verschillende signalen. In een prospectief geblindeerd onderzoek bij
patiŽnten met slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen zal vervolgens de klinische
opbrengst van de diverse meetmethoden worden onderzocht. Ten slotte zullen de
diverse technieken op klinisch nut worden geŽvalueerd in een populatie kinderen en
adolescenten, waarbij het niet-invasieve aspect uiteraard nog sterker weegt.

Medewerkers
drs. N.L.E. Vandenbussche, prof. dr. D.A.A. Pevernagie, dr. S. Overeem, R.J.J. Krijn,
P.T.C. van Mierlo, drs. C.A.M. Henke en dr. ir. P.J.M. Cluijtmans

Onderzoekers
drs. N.L.E. Vandenbussche
prof.dr. D.A.A. Pevernagie
dr. S. Overeem