Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen

Klik op de afbeelding voor een impressie.

Het centrum voor neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen verzorgt diagnostiek en initiële behandeling/begeleiding van kinderen met leer- en/of ontwikkelingsstagnaties, bij wie het vermoeden bestaat dat die een neurologische oorzaak hebben of bij wie al is aangetoond dat er een neurologische oorzaak is. De kinderen zijn al in de tweede lijn gezien en de specialist aldaar acht inschakeling van het gespecialiseerde derdelijns centrum noodzakelijk.

Het centrum voor leer- en ontwikkelingsstoornissen biedt multidisciplinaire diagnostiek onder leiding van de kinderneuroloog. De noodzakelijke expertise van de kinderneurologie, klinische neuropsychologie en neurodidactiek wordt bij elkaar gebracht, zo nodig aangevuld met paramedisch of KNF-onderzoek. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt worden van de reeds aanwezige expertises in Kempenhaeghe vanuit de epilepsie en slaapgeneeskunde.

De diagnostiek resulteert altijd een in een behandel/begeleidingsadvies aan de verwijzer. In een aantal gevallen start Kempenhaeghe het begin van behandeling of begeleiding op, waarna terugverwijzing naar de verwijzer of doorverwijzing naar een andere behandelaar/ instelling plaatsvindt. Gedurende het hele traject is afstemming mogelijk met de scholen voor speciaal onderwijs De Berkenschutse en de Driespan waarmee Kempenhaeghe nauw samenwerkt.

Het centrum voor leer- en ontwikkelingsstoornissen heeft via een pilotproject zijn meerwaarde overtuigend aangetoond. Het college voor de zorgverzekeringen heeft de activiteiten aangemerkt als medisch-specialistische zorg, behorende tot het basispakket.

Binnenkort volgt op dit onderdeel van de website meer informatie.