Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Insomnie / slapeloosheid

We spreken van insomnie, langdurige slapeloosheid, als het niet kunnen in- of doorslapen en/of te vroeg wakker worden een maand of langer speelt, minimaal drie keer per week voorkomt en klachten geeft overdag.

Patiënten die lijden aan langdurige slapeloosheid – zonder dat daarvoor een specifieke lichamelijke of psychische oorzaak is aan te wijzen – kunnen in een vicieuze cirkel terecht komen. Cognitieve gedragstherapie kan dan aangewezen zijn om precies de factoren die bijdragen aan de insomnie in kaart te brengen en aan te pakken. De kern de slaaptherapie is de slapeloosheid te doorbreken en ander gedrag en een andere denkwijze aan te leren.

Insomnie behoort tot de specifieke aandachtsgebieden waarop specialisten van het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe zich richten.