Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Epilepsie verstandelijk gehandicapten

Epilepsie bij verstandelijk gehandicapten komt vaak voor. Ruim een kwart van hen heeft epilepsie. Het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ en het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe zijn gespecialiseerd in epilepsie bij verstandelijke gehandicapten. Problemen die gepaard gaan met epilepsie bij verstandelijk gehandicapten kunnen in het het Academisch Centrum voor Epileptologie worden gediagnosticeerd en aangepakt. Soms spelen er bovendien extra zorgvragen op het gebied van gedrag of slaap.

Woonzorg verstandelijk gehandicapten

Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe biedt 24-uurswoonzorg aan kinderen en volwassenen met een complexe vorm van epilepsie. De zorg rondom verstandelijke gehandicapten wordt multidisciplinair ingevuld. Artsen, orthopedagogen, verpleegkundigen, woonbegeleiders en activiteitenbegeleiders stemmen de zorg in overleg met de bewoner en zijn familie op elkaar af.

Ook voor verstandelijk gehandicapten die thuis, begeleid of in een woon-/zorgomgeving elders wonen, kan het Centrum voor Epilepsiewoonzorg specialistische begeleiding bieden.