Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Epilepsie kinderen

Epilepsie ontstaat door een soort kortsluiting in de hersenen. Epilepsie kan aangeboren zijn, maar dat is zeker niet altijd het geval. Het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ heeft veel aandacht voor epilepsie bij kinderen. Epilepsie komt veel voor bij kinderen omdat de hersenen als je nog jong bent, nog niet volgroeid zijn. Daardoor zijn ze gevoeliger voor allerlei storingen. Epilepsie kan erfelijk zijn.

Ontwikkelingsproblemen en epilepsie

Kinderen met epilepsie worden in het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ gediagnosticeerd, behandeld en begeleid. Daarbij is er aandacht voor de aandoening zelf, maar, ook voor leerproblemen en ontwikkelingsproblemen ten gevolge van epilepsie. Het Academisch Centrum voor Epileptologie beschikt over specialisten die zich volledig richten op kinderen met epilepsie.