Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Slaapproblemen

Veel slaapproblemen zijn terug te voeren op verkeerde verwachtingen, belevingen en gedrag. Slaapklachten zijn altijd subjectief. Zo kan de ťťn vinden dat hij prima slaapt, terwijl de ander met een vergelijkbaar slaappatroon vindt dat hij slecht slaapt.
Lees meer...

We spreken van een chronische slaappstoornis als klachten minstens drie keer per week optreden en gepaard gaan met klachten zoals vermoeidheid, slaperigheid overdag, concentratieproblemen en prikkelbaarheid gedurende minstens drie maanden. Dan kan het slaapprobleem zo gecompliceerd zijn dat onderzoek en/of behandeling in een gespecialiseerd centrum voor slaap- en waakstoornissen nodig is. 

Centrum voor Slaapgeneeskunde

Kenmerkend aan het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe is dat er verschillende medisch specialismen beschikbaar zijn: neurologie, pulmonologie, psychiatrie, psychologie, kindergeneeskunde. Samen komen de specialisten tot een zo goed mogelijke diagnose van het slaapprobleem en de behandeling ervan.
Lees meer...

Afhankelijk van hun vraagstelling doorlopen patiënten een ‘vast zorgprogramma’. Er zijn programma’s voor

  • volwassenen met overmatige slaperigheid overdag
  • volwassenen die kampen met bewegingsstoornissen tijdens de slaap
  • volwassenen met ademhalingsgerelateerde slaapproblemen
  • volwassenen met chronische slapeloosheid (insomnie)
  • voor kinderen met slaapproblemen
  • voor mensen met een verstandelijke beperking en slaapproblemen


Aan een zorgprogramma werkt een vast kernteam en onderzoeken worden binnen een vastgesteld tijdspad ingepland. U als patiënt, uw verwijzer en eventueel andere betrokkenen vernemen op een eenduidige wijze de resultaten van onderzoek. Zo beschikt iedereen over dezelfde informatie.

Verwijzing naar Centrum voor Slaapgeneeskunde

Een specialist uit een algemeen of academisch ziekenhuis Ė of soms een huisarts - kan u verwijzen naar het gespecialiseerd Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe.
Lees meer...

Verwijzing is aan de orde als:

  • er onduidelijkheid blijft bestaan over de oorzaak van de slaapproblemen
  • het niet lukt om de slaapproblemen onder controle te krijgen
  • een specialistische aanpak nodig is door de combinatie van slaapproblemen met andere problemen zoals een ontwikkelingstoornis, leerstoornis, gedragsproblemen, arbeidsproblemen of medische/psychiatrische aandoeningen
  • er behoefte is aan een second opinion

Bij Contact vindt u de contactgegevens van de (poli)kliniek van Kempenhaeghe. Na ontvangst van de verwijsbrief nodigt Kempenhaeghe u uit voor een eerste consult.

>> meer informatie over slaapproblemen