Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Maatwerk bij complexe epilepsie

Bij ongeveer een kwart van de kinderen en volwassenen met epilepsie is de aandoening zo gecompliceerd dat extra onderzoek en/of behandeling in een gespecialiseerd epilepsiecentrum nodig is.
Lees meer...

'De epilepsiepatiënt' bestaat niet. De aard en het verloop van de aanvallen zijn bij iedereen anders. Elke patiënt vraagt dan ook om maatwerk. De diagnose, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw zorgvraag. Het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe  /Maastricht UMC+ benadert epilepsie niet enkel vanuit een medisch-epileptologische invalshoek, maar heeft ook nadrukkelijk aandacht voor de psychologische en sociale factoren die een rol kunnen spelen bij epilepsie. U kunt uitgebreid uw verhaal doen.

Team van specialisten

In het Academisch Centrum voor Epileptologie werken zorgverleners met verschillende professionele specialismen. Samen komen ze tot een zo goed mogelijke diagnose van de epilepsie en de behandeling ervan. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de hoofdbehandelaar. Meestal is dit een neuroloog.
Lees meer...

Het multidisciplinaire team waarmee u te maken krijgt, kan bestaan uit: een (kinder)neuroloog, andere artsen (bijvoorbeeld een arts voor mensen met een verstandelijke handicap, kinderarts, (kinder)psychiater, revalidatiearts, internist, klinisch geneticus en/of radioloog), gedragswetenschapper (psycholoog of orthopedagoog), maatschappelijk werker, epilepsieverpleegkundige, paramedicus (bijvoorbeeld fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en/of diëtiste), ambulant begeleider van het centrum voor speciaal onderwijs en activiteitenbegeleider.

Modules voor doelgroepen

Schoolgaande kinderen met epilepsie, cerebrale ontwikkelingsstoornissen en/of neurologische leerstoornissen, kinderen met epilepsie en een ontwikkelingsstagnatie en volwassenen met epilepsie en verstandelijke beperking doorlopen in het Academisch Centrum voor Epileptologie een Ďvaste moduleí.
Lees meer...

Dat geldt ook voor volwassenen met epilepsie en meer psychosociale vraagstellingen.
Aan een module werkt een vast kernteam en onderzoeken worden binnen een vastgesteld tijdspad ingepland. U als patiënt, uw verwijzer en eventueel andere betrokkenen vernemen op een eenduidige wijze de resultaten van onderzoek. Zo beschikt iedereen over dezelfde informatie.

>> meer informatie over epilepsie

 


 

Verwijzing naar Centrum voor Epilepsie

Een specialist uit een algemeen of academisch ziekenhuis Ė of soms een huisarts - kan u verwijzen naar het Academisch Centrum voor Epileptologie van Kempenhaeghe/Maastricht UMC+. Verwijzing is aan de orde als:
Lees meer...
  • er onduidelijkheid blijft bestaan over de oorzaak van de epilepsieaanvallen
  • het niet lukt om de aanvallen onder controle te krijgen
  • een specialistische aanpak nodig is door de combinatie van epilepsie met andere problemen zoals een ontwikkelingstoornis, verstandelijk handicap, leer-, gedrags- of arbeidsprobleem
  • onderzoek nodig is naar de kansen van bepaalde behandelmethoden
  • er behoefte is aan een second opinion

Bij Contact vindt u de contactgegevens van de klinieken en poliklinieken. Na ontvangst van de verwijsbrief nodigt het Academisch Centrum voor Epileptologie u uit voor een eerste consult.