Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Niet-epileptische aanvallen (PNEA)

Niet alle aanvallen zijn epilepsieaanvallen. Soms lijdt de patiënt dan aan zogenoemde psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA). Deze psychogene niet-epileptische aanvallen kunnen lijken op alle mogelijke epileptische aanvalsverschijnselen. Het Academisch Centrum voor Epileptologie ziet ook kinderen en volwassenen met zulk een complexe problematiek.

Van de patiënten die voor nadere aanvalsdiagnostiek worden doorverwezen naar gespecialiseerde centra, blijkt ongeveer 20% psychogene niet-epileptische aanvallen te hebben. Een deel van de patiënten met psychogene niet-epileptische aanvallen heeft daarnaast ook epileptische aanvallen.

Acceptatie diagnose PNEA
Acceptatie van de diagnose PNEA door de patiënt en door zijn systeem èn identificatie van onderliggende problematiek zijn de doelen van het multidisciplinaire team. Het in psychogene niet-epileptische aanvallen gespecialiseerde team bestaat uit een neuroloog, psycholoog/ psychotherapeut en een maatschappelijk werker/systeemtherapeut.

Het team adviseert over het behandel- en/of hulpverleningstraject dat patiënt moet leiden naar aanvalsvrijheid dan wel een verbeterde controle van de niet-epileptische aanvallen en een verbeterd maatschappelijk functioneren. Onderzoek en begeleiding (psycho-educatie, gedragstherapie, psychotherapie, systeemtherapie) vinden in het algemeen poliklinisch plaats. In voorkomende gevallen verwijst het team een patiënt door voor verdere behandeling elders, bijvoorbeeld naar een extern psycholoog of naar de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Folder PNEA.

Het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe Maastricht UMC+ is aangesloten bij NOLK (Netwerk Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten)

Meer informatie via dr. R. Lazeron, neuroloog; dr. N. Bodde, klinisch psycholoog.