Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen

Activiteiten en festiviteiten Kempenhaeghe

Binnen de voor de zorg toegekende budgetten is er beperkt ruimte voor financiering van de ontspanning en vrijetijdbesteding. Kempenhaeghe kiest er voor deze middelen in te zetten voor een jaarprogramma met festiviteiten en activiteiten. Hiervan kunnen alle bewoners naar believen en op hun eigen niveau gebruikmaken.

Bewegen op muziek

Kosten en betaling
Minimaal aantal deelnemers
Aanwezige begeleiding
Aanmelden

Clubs Kempenhaeghe

In clubverband kunnen bewoners samen met anderen een hobby uitoefenen. Zo bouwen ze ook aan hun sociale contacten. Deelname aan enkele clubs is gratis, voor andere geldt een contributie. Deze kosten zijn gebaseerd op werkelijke kosten in een jaar. Er is geen winstoogmerk. Lidmaatschap van een club wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd.

Wandelen

Wandelclub de Heerlijkheid
In een groep wandelen bewoners in de omgeving van Heeze, Sterksel en soms elders in Limburg of Noord-Brabant. Een groep recreanten wandelt enkel korte afstanden tot 7 kilometer. Een tweede groep wandelt daarbij ook regelmatig langere afstanden van 12 tot 25 kilometer. De wandelclub wordt ook aangekondigd via MEE. Daarmee zijn ook buiten Kempenhaeghe wonende mensen met een verstandelijke beperking welkom. In juni kunnen ook niet leden zich aanmelden voor de avond vierdaagse van Heeze. De begeleiding van de bewoners is dan in handen van de begeleiding van de woongroepen.
Clubavond Er zijn 10 korte tochten op de zondagmiddagen. De eerste wandeltocht is op 18 juli voor de korte afstand. De daaropvolgende tocht is op 12 september. Vertrek om 10.30 uur vanaf het kantoor van de afdeling Vrije Tijd op Huize Providentia.
Voor de langere afstand is de eesrte gelegenheid op 6 augustus wanneer de Kempische Dagen worden georganiseerd
Kosten en betaling De contributie bedraagt € 65,= per jaar voor de korte afstand, de lange afstand betaalt € 160,= per jaar contributie. De betaling verloopt via de administratie van Kempenhaeghe.
Minimaal aantal deelnemers Er is geen minimum en geen maximum aan de deelnemers van de korte afstand. Voor de lange afstand is het minimum 9 deelnemers en het maximum 13.
Aanwezige begeleiding 1 medewerker van de Afdeling Vrije Tijd en 4 vrijwilligers
Aanmelden Aanmelden doorlopend via de e-mail bij de afdeling Vrije Tijd. jacobsl@kempenhaeghe.nl of udeng@kempenhaeghe.nl

Kookclub

Gezellig samen koken en daarna de gekookte maaltijd samen nuttigen
De kookclub bestaat uit maximaal 8 leden. De club komt bij elkaar op donderdagavond in het activiteiten Centrum. Momenteel is de derde groep bezig met hun kookkunst. Deze groep kookt door tot en met 14 juli. Daarna komt groep 4. Er zijn al 5 aanmeldingen voor groep 4, dus er is nog een mogelijkheid voor 3 personen. Deze groep start op 15 september.
Clubavond Op donderdag avond. Voor groep 4 vanaf 15 september, 13 oktober, 10 november, 8 december en 12 januari.
Kosten en betaling Kosten bedragen € 80,= per cursus bij een deelname van 8 personen. Indien er minder personen deelnemen gaan de kosten omhoog. Betaling contant aan Liesbeth, of via de administratie.
Minimaal aantal deelnemers Minimaal 6 deelnemers en maximaal 8 deelnemers
Aanwezige begeleiding 1 medewerker van de Afdeling Vrije Tijd
Aanmelden aanmelden bij Liesbeth Jacobs via de e-mail. jacobsl@kempenhaeghe.nl of udeng@kempenhaeghe.nl

Cursusaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking

In clubverband kunnen bewoners samen met anderen een hobby uitoefenen. Zo bouwen ze ook aan hun sociale contacten. Deelname aan enkele clubs is gratis, voor andere geldt een contributie. Deze kosten zijn gebaseerd op werkelijke kosten in een jaar. Er is geen winstoogmerk. Lidmaatschap van een club wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd.

Schilderen

Schilderij maken voor jezelf en misschien ook voor een expositie
Bewoners maken kennis met teken- en schildertechnieken en maken zelf een schilderij. De schilderijen worden getoond in galerie De Winkelstraat, waarna iedere deelnemer zijn schilderwerk mee naar huis krijgt. De cursus is geschikt voor bewoners die een kwast kunnen hanteren.
Cursusdag De workshop wordt gegeven op 28 maart, 11 april en 2 mei
Kosten en betaling De kosten bedragen € 45,= per 3 bijeenkomsten en worden voldaan via contante betaling bij de eerste bijeenkomst.
Minimaal aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Aanwezige begeleiding 1 docent en 1 vrijwilliger
Aanmelden Aanmelden doorlopend via de e-mail bij de Afdeling Vrije Tijd: Weijera@kempenhaeghe.nl of udeng@kempenhaeghe.nl

Kralen rijgen

Bewoners maken hun eigen sieraden
De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met GLOSSY HEEZE. De cursus is geschikt voor bewoners die over voldoende fijne motoriek beschikken om kralen te hanteren.
Cursusdag dinsdagavond 5 en 12 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. Op 5 oktober in de koffiekamer van Klaver. Op 12 oktober in De Klimop op Klaver
Kosten en betaling € 30,= voor de complete workshop inclusief materialen en drankje. Betaling via de administratie van Kempenhaeghe
Minimaal aantal deelnemers Minimum 6, maximum 8 deelnemers per avond daarna een wachtlijst
Aanwezige begeleiding 1 medewerker van de afdeling vrije tijd en 1 vrijwilliger
Aanmelden Aanmelden kan doorlopend via de e-mail bij de afdelng Vrije Tijd: weijera@kempenhaeghe.nl of udeng@kempenhaeghe.nl