Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen

Activiteiten en festiviteiten Kempenhaeghe

Binnen de voor de zorg toegekende budgetten is er beperkt ruimte voor financiering van de ontspanning en vrijetijdbesteding. Kempenhaeghe kiest er voor deze middelen in te zetten voor een jaarprogramma met festiviteiten en activiteiten. Hiervan kunnen alle bewoners naar believen en op hun eigen niveau gebruikmaken.

Doe Weken

Vakantieprogramma voor de kinderen van Kempenhaeghe
In de eerste twee weken van de zomervakantie zijn de Doe Weken; het vakantieprogramma voor de kinderen die wonen en/of verblijven op Kempenhaeghe. Jaarlijks wordt een programmaboekje gemaakt waarin per dag de activiteiten staan opgenomen. Er is altijd een feestelijke opening en de afsluitingsdag kent altijd een open podium en een gezellige barbeque.
Plaats van de activiteiten: Op Kempenhaeghe: 't Scureken, Manege en De Hoeve
Kosten en betaling Voor deze activiteit worden 18 strippen in rekening gebracht.
Minimaal aantal deelnemers Geen minimum
Aanwezige begeleiding 1 medewerker van de Afdeling Vrije Tijd, leden commissie "Doe Weken", 4 vrijwilligers
Aanmelden Aanmelden via betreffende afdeling aan afdeling Vrije Tijd (Arca de Weijer)

Waterspetteravond

Spelen met water voor alle cliŽnten van Kempenhaeghe
De waterspetteravond wordt aangeboden aan de kinderen die op Kempenhaeghe verblijven. De brandweer Heeze verzorgt in samenwerking met de Afdeling Vrije Tijd deze avond. De brandweer, ondersteunt met haar materiaal en apparatuur, laat de kinderen kennismaken met water en vuur. Aan het eind van deze activiteit mogen de kinderen meerijden in de brandweerauto, uiteraard met zwaailicht en sirene. Deze activiteit is onderdeel van de Doe Weken en vindt plaats bij de manege op Kempenhaeghe.
Kosten en betaling Is onderdeel van de activiteit Doe Weken
Minimaal aantal deelnemers Geen minimum
Aanwezige begeleiding Afdeling Vrije Tijd (Arca de Weijer), begeleiding afdelingen, 1 vrijwilliger
Aanmelden Aanmelden via aanmeld procedure van activiteit Doe Weken.

Clubs Kempenhaeghe

In clubverband kunnen bewoners samen met anderen een hobby uitoefenen. Zo bouwen ze ook aan hun sociale contacten. Deelname aan enkele clubs is gratis, voor andere geldt een contributie. Deze kosten zijn gebaseerd op werkelijke kosten in een jaar. Er is geen winstoogmerk. Lidmaatschap van een club wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd.

Cursusaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking

In clubverband kunnen bewoners samen met anderen een hobby uitoefenen. Zo bouwen ze ook aan hun sociale contacten. Deelname aan enkele clubs is gratis, voor andere geldt een contributie. Deze kosten zijn gebaseerd op werkelijke kosten in een jaar. Er is geen winstoogmerk. Lidmaatschap van een club wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd.

Schilderen

Schilderij maken voor jezelf en misschien ook voor een expositie
Bewoners maken kennis met teken- en schildertechnieken en maken zelf een schilderij. De schilderijen worden getoond in galerie De Winkelstraat, waarna iedere deelnemer zijn schilderwerk mee naar huis krijgt. De cursus is geschikt voor bewoners die een kwast kunnen hanteren.
Cursusdag De workshop wordt gegeven op 28 maart, 11 april en 2 mei
Kosten en betaling De kosten bedragen Ä 45,= per 3 bijeenkomsten en worden voldaan via contante betaling bij de eerste bijeenkomst.
Minimaal aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Aanwezige begeleiding 1 docent en 1 vrijwilliger
Aanmelden Aanmelden doorlopend via de e-mail bij de Afdeling Vrije Tijd: Weijera@kempenhaeghe.nl of udeng@kempenhaeghe.nl

Kralen rijgen

Bewoners maken hun eigen sieraden
De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met GLOSSY HEEZE. De cursus is geschikt voor bewoners die over voldoende fijne motoriek beschikken om kralen te hanteren.
Cursusdag dinsdagavond 5 en 12 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. Op 5 oktober in de koffiekamer van Klaver. Op 12 oktober in De Klimop op Klaver
Kosten en betaling Ä 30,= voor de complete workshop inclusief materialen en drankje. Betaling via de administratie van Kempenhaeghe
Minimaal aantal deelnemers Minimum 6, maximum 8 deelnemers per avond daarna een wachtlijst
Aanwezige begeleiding 1 medewerker van de afdeling vrije tijd en 1 vrijwilliger
Aanmelden Aanmelden kan doorlopend via de e-mail bij de afdelng Vrije Tijd: weijera@kempenhaeghe.nl of udeng@kempenhaeghe.nl