Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen

Activiteiten en festiviteiten Kempenhaeghe

Binnen de voor de zorg toegekende budgetten is er beperkt ruimte voor financiering van de ontspanning en vrijetijdbesteding. Kempenhaeghe kiest er voor deze middelen in te zetten voor een jaarprogramma met festiviteiten en activiteiten. Hiervan kunnen alle bewoners naar believen en op hun eigen niveau gebruikmaken.

Woensdagavondprogramma

Gezellige avondjes voor de bewoners in het AC-gebouw op Providentia.
Elke woensdagavond, met uitzondering van speciale dagen, is er een leuke activiteit. De invulling ervan verschilt per week, zoals spelletjes, knutselen en muziek optreden. Zie voor definitieve data het schema afdeling Vrije Tijd op Intranet. Alle bewoners zijn welkom. Uitnodigingen met programma worden naar de afdelingen toegestuurd.
Deze activiteit vindt plaats in het AC-gebouw op Providentia.
Kosten en betaling Voor deze activiteit wordt 1 strip per keer in rekening gebracht.
Minimaal aantal deelnemers Geen minimum
Aanwezige begeleiding 1 medewerker van de Afdeling Vrije Tijd en 1 vrijwilliger
Aanmelden Niet van toepassing

Doe Weken

Vakantieprogramma voor de kinderen van Kempenhaeghe
In de eerste twee weken van de zomervakantie zijn de Doe Weken; het vakantieprogramma voor de kinderen die wonen en/of verblijven op Kempenhaeghe. Jaarlijks wordt een programmaboekje gemaakt waarin per dag de activiteiten staan opgenomen. Er is altijd een feestelijke opening en de afsluitingsdag kent altijd een open podium en een gezellige barbeque.
Plaats van de activiteiten: Op Kempenhaeghe: 't Scureken, Manege en De Hoeve
Kosten en betaling Voor deze activiteit worden 18 strippen in rekening gebracht.
Minimaal aantal deelnemers Geen minimum
Aanwezige begeleiding 1 medewerker van de Afdeling Vrije Tijd, leden commissie "Doe Weken", 4 vrijwilligers
Aanmelden Aanmelden via betreffende afdeling aan afdeling Vrije Tijd (Arca de Weijer)

Carnaval - Kinderen

'Dolle dagen' tijdens carnaval voor de kinderen die wonen en/of verblijven op Kempenhaeghe.
Voorafgaand aan het Carnaval is er een prins- en prinsesverkiezing. Op de dag van de bekendmaking, 's woensdags voor carnaval, is er een feestelijk caranavalsbal in samenwerking met de carnavalsvereniging De Ossendrijvers. Deze activiteit vindt plaats op Kempenhaeghe - 't Scureken.
Daarnaast zijn er de maandag- en dinsdagmiddag nog dolle carnavals activiteiten voor de kinderen op Kempenheaghe in de Hoeve of in de hal van Den Vinckert.
Kosten en betaling Voor deze activiteit worden 6 strippen in rekening gebracht.
Minimaal aantal deelnemers Geen minimum.
Aanwezige begeleiding 1 medewewerker afdeling Vrije Tijd, 1 vrijwilliger
Aanmelden Niet van toepassing

Bewegen op muziek - Volwassenen

Eens in de twee weken wordt op zaterdag aan volwassenen op speelse wijze bewegingen op muziek gegeven. Plezier beleven staat centraal bij deze activiteit, ook wel Provi dansen genoemd.
Er zijn 2 groepen waarbij de bewoners zich kunnen aansluiten. Van 11:00 - 12:00 uur in het PMT gebouw op Providentia of van 12:45 - 13:45 uur in de hal van Den Vinckert op Kempenhaeghe. Het volledige activiteiten programma is te vinden op intranet onder de afdeling Vrije Tijd.
Deze activiteit is vooral gericht op de volwassenen van Providentia.
Kosten en betaling Voor deze activiteit zullen 2 strippen per keer in rekening gebracht worden.
Minimaal aantal deelnemers Maximaal 20 bewoners.
Aanwezige begeleiding 1 medewerker afdeling Vrije Tijd, begeleiding van betreffende afdeling.
Aanmelden Aanmelden voor het gehele seizoen bij afdeling Vrije Tijd (Arca de Weijer)

Koningsdag

Koningsdagfeest voor alle bewoners. Er zijn diverse activiteiten waaronder de play back finale. Kempenhaeghe Got's talent!!
Jaarlijks op Koningsdag wordt in het AC-gebouw op Providentia de finale gehouden van dit evenement. De twee weken voor de finale worden de selectierondes gehouden.
Kosten en betaling Voor deze activiteit worden 2 strippen in rekening gebracht.
Minimaal aantal deelnemers Geen minimum
Aanwezige begeleiding 1 medewerker afdeling Vrije Tijd en 3 vrijwilligers
Aanmelden Aanmelden om mee te play backen via e-mail: weijera@kempenhaeghe.nl

Belevingstheater

Voor een aantal bewoners wordt een toneelspel opgevoerd waarbij de bewoners op sensopathische wijze geprikkeld worden dit theater te beleven en mee te doen.
Ondersteund door geluid, licht en spel worden bewoners op een speciale manier getriggerd om mee te doen/te beleven met het spel. Dit theater is opgezet voor meervoudig complexe gehandicapte bewoners en zal maandelijks worden opgevoerd. Voor de kinderen zal deze activiteit plaatsvinden in de Hoeve op Kempenhaeghe en voor de volwassenen vindt dit plaats in de snoezelruimte van het AC-gebouw op Providentia. Voor het exacte programma zie website www......
Kosten en betaling Voor deze activiteit worden 18 strippen per keer in rekening gebracht
Minimaal aantal deelnemers Maximaal 4 deelnemers per voorstelling.
Aanwezige begeleiding 2 activiteiten begeleid(st)ers per voorstelling, begeleiding betreffende afdeling
Aanmelden Aanmelden via email weyera@kempenhaeghe.nl

Kermis

Kermis op Providentia
De Driedaagse Kermis vindt jaarlijks plaats in het tweede weekend van juni. De zaterdag en zondag is voor iedereen toegankelijk: voor onze bewoners, hun familie, voor medewerkers, maar ook voor omwonenden van Providentia. De maandagochtend is de kermis gereserveerd voor de bewoners van Providentia.
Voor exacte data zie Overzicht Activiteiten - Afdeling Vrije Tijd.
Kosten en betaling Voor een passe partout - alleen voor bewoners - wordt 6 strippen in rekening gebracht. Deze passe - partout is gedurende de gehele kemis geldig en kan gebruikt worden voor alle kermis attracties en voor consumpties. Passe partouts zijn verkrijgbaar bij de Afdeling Vrije Tijd.
Minimaal aantal deelnemers geen minimum
Aanwezige begeleiding Afdeling Vrije Tijd (Els van Geffen), minimaal 12 vrijwilligers
Aanmelden Passe partouts aanvragen via email aan geffene@kempenhaeghe.nl

Circus

Circusvoorstelling voor alle bewoners en hun familieleden
De Rotary Eindhoven Noord biedt jaarlijks twee Circus voorstellingen. De circustent staat op het evenemententerrein op Huize Providentia. Meestal is dit in de zomermaanden.
Kosten en betaling Voor deze activiteit worden aan de bewoners 9 strippen in rekening gebracht. Begeleiding en vrijwilligers kunnen tegen gereduceerd tarief een kaartje kopen. Alle andere bezoekers dienen een regulier kaartje te kopen tijdens de voor verkoop of aan de kassa.
Toegangskaarten voor alle andere geinteresseerden zijn verkrijgbaar bij de kassa van het circus tegen contante betaling.
Verder zijn er kaarten te verkrijgen via de Afdeling Vrije Tijd tegen contante betaling.
Minimaal aantal deelnemers Geen Minimum
Aanwezige begeleiding Afdeling Vrije Tijd (Els van Geffen), 5 vrijwilligers, circa 20 leden van de Rotay Eindhoven Noord, welke beschikbaar zijn om rolstoelen te duwen.
Aanmelden Aanmelden voor extra inzet van een vrijwilliger via de e-mail bij de afdeling Vrije Tijd.
vermelden van:
-naam van de afdeling
-Voorkeur voor de voorstelling
-benodigd aantal vrijwilligers

Aaihonden

Bewoners van Providentia maken kennis met honden door deze te aaien, te knuffelen en te borstelen.
De Valkenswaardse hondenvereniging gaat naar de afelingen toe waar de bewoners dan met de honden bezig zijn. Op deze wijze leren bewoners hun mogelijke angst voor honden te verminderen.
Elke twee weken op de zaterdagmiddag wordt deze activiteit georganiseerd. Zie voor exacte data website www.....
Kosten en betaling Voor deze activiteit zal 1 strip per keer in rekening gebracht worden.
Minimaal aantal deelnemers Maximaal 12 bewoners per afdeling.
Aanwezige begeleiding Afdeling Vrije Tijd (Arca de Weijer), begeleiding afdelingen, vrijwilligers hondenvereniging.
Aanmelden Aanmelding is niet van toepassing.

Kerstmarkt

Bewoners en derden kopen en/of verkopen zelfgemaakte Kerstartikelen.
De kooplieden kunnen vanaf 12.00 uur spullen uitstallen. Vanaf 13.00 uur is de markt geopend voor de verkoop. Kerstmannenorkest start om 14.00 uur. GlŁhwein, Kerstbrood en erwtensoep zijn verkrijgbaar vanaf 13.00 uur.
Kosten en betaling Voor bezoek aan de Kerstmarkt worden 9 strippen in rekening gebracht. Consumpties dienen contant afgerekend te worden.
Minimaal aantal deelnemers geen minimum
Aanwezige begeleiding Afdeling Vrije Tijd (Els van Geffen), begeleiding afdelingen, circa 10 vrijwilligers
Aanmelden Aanmelden als verkoper tot 1 dag voor de markt via een e-mail naar de afdeling Vrije Tijd.
Aanmelden als bezoeker is niet van toepassing.

Kienen

Plaatjesbingo voor alle bewoners
Elke maand in principe op de laatste zaterdag van de maand is het plaatjesbingo, dia-kienen voor alle bewoners. Op een beeldscherm worden de plaatjes getoond. De bewoners kunnen dan hun juiste plaatje zoeken. Alle deelnemers aan deze bingo winnen een prijsje!!

Elke laatste zaterdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Proeverij op Providentia.
Kosten en betaling Voor deze activiteit worden 2 strippen in rekening gebracht.
Minimaal aantal deelnemers geen minimum
Aanwezige begeleiding Afdeling Vrije Tijd (Rikie Brone), begeleiding afdelingen, 2 vrijwilligers
Aanmelden Niet van toepassing

Pit-Pat

Wekelijkse competitie voor alle bewoners op Providentia. Voor de exacte data zie Overzicht Planning Activiteiten - Afdeling Vrije Tijd.
Zodra het biljartseizoen stopt wordt er op elke dinsdagavond een pit-pat avond georganiseerd. Hiervan worden de resultaten bijgehouden in een groot schema, zodat er een competie zichtbaar wordt.
Elke dinsdagavond van begin mei tot en met augustus van 19.00 uur tot 21.00 uur. Deze activiteit vindt plaats op het pit-pat terrein op Providentia.
Kosten en betaling Voor deze activiteit wordt 1 strip in rekening gebracht.
Minimaal aantal deelnemers geen minimum
Aanwezige begeleiding Afdeling Vrije Tijd (Nellie van Lierop), begeleiding van afdelingen, 1 vrijwilliger
Aanmelden Niet van toepassing.

Provi talenten jacht

Jaarlijks terugkerend evenement waar de cliŽnten van Providentia hun talenten op het gebied van zingen kunnen tonen. De cliŽnt bepaalt zelf of hij/zij begeleid wordt met ondersteunende muziek.
Via 2 a 3 voorrondes kunnen kandidaten zich plaatsen voor de finale op Koningsdag. Een deskundige jury selecteert de finalisten. Deze activiteit vindt plaats in het AC-gebouw op Providentia.
Kosten en betaling Deze activiteit is onderdeel van de woensdagavond activiteiten.
Minimaal aantal deelnemers Geen minimum
Aanwezige begeleiding Afdeling Vrije Tijd (Arca de Weijer), begeleiding afdelingen, 2 ŗ 3 vrijwilligers
Aanmelden Aanmelden via betreffende afdeling en/of via email aan weyera@kempenhaeghe.nl

Carnaval - Volwassenen

'Dolle dagen' tijdens de carnavalsperiode vieren met alle bewoners op Providentia.
Voorafgaand aan het Carnaval is er een prinsenbal waar de prins- en prinses bekend gemaakt worden. Om dit een officieel tintje te geven en om het bal een echte carnaval te laten zijn is de plaatselijke carnavalsvereniging aanwezig. Daarna wordt er op Providentia - De Proeverij op zondag-, maandag- en dinsdagmiddag caranaval gevierd. Iedereen wordt dan ook verwacht in carnavalskleding en geschminked. Uiteraard is er een DJ aanwezig.
Kosten en betaling Voor deze activiteit worden 2 strippen per keer in rekening gebracht.
Minimaal aantal deelnemers Geen minimum
Aanwezige begeleiding Afdeling Vrije Tijd (Arca de Weijer, Els van Geffen), begeleiding afdelingen, 3 vrijwillgers
Aanmelden Niet van toepassing.

Bewegen op muziek - Kinderen

Wekelijks worden op spelenderwijs bewegingen geleerd aan cliŽnten (kinderen op Kempenhaeghe) ondersteunt met muziek. Doel is om vooral handen, armen en benen te laten bewegen waarbij muziek een belangrijke rol speelt.
Deze activiteit is vooral gericht op de kinderen van de Vinckert, 't Sandt en van buitenaf. Elke avond wordt deze activiteit uitgevoerd aan 3 groepen. Zie voor exacte data www.........
Kosten en betaling Voor deze activiteit zal 1 strip per keer in rekening gebracht worden.
Minimaal aantal deelnemers Maximaal 10 cliŽnten per groep.
Aanwezige begeleiding Afdeling Vrije Tijd (Arca de Weijer), begeleiding afdelingen, 1 vrijwilliger.
Aanmelden Via betreffende afdeling.

Waterspetteravond

Spelen met water voor alle cliŽnten van Kempenhaeghe
De waterspetteravond wordt aangeboden aan de kinderen die op Kempenhaeghe verblijven. De brandweer Heeze verzorgt in samenwerking met de Afdeling Vrije Tijd deze avond. De brandweer, ondersteunt met haar materiaal en apparatuur, laat de kinderen kennismaken met water en vuur. Aan het eind van deze activiteit mogen de kinderen meerijden in de brandweerauto, uiteraard met zwaailicht en sirene. Deze activiteit is onderdeel van de Doe Weken en vindt plaats bij de manege op Kempenhaeghe.
Kosten en betaling Is onderdeel van de activiteit Doe Weken
Minimaal aantal deelnemers Geen minimum
Aanwezige begeleiding Afdeling Vrije Tijd (Arca de Weijer), begeleiding afdelingen, 1 vrijwilliger
Aanmelden Aanmelden via aanmeld procedure van activiteit Doe Weken.

Clubs Kempenhaeghe

In clubverband kunnen bewoners samen met anderen een hobby uitoefenen. Zo bouwen ze ook aan hun sociale contacten. Deelname aan enkele clubs is gratis, voor andere geldt een contributie. Deze kosten zijn gebaseerd op werkelijke kosten in een jaar. Er is geen winstoogmerk. Lidmaatschap van een club wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd.

Wandelclub

Wandelclub de Heerlijkheid
In een groep wandelen bewoners in de omgeving van Heeze, Sterksel en soms elders in Limburg of Noord-Brabant. Een groep recreanten wandelt enkel korte afstanden tot 7 kilometer. Een tweede groep wandelt daarbij ook regelmatig langere afstanden van 12 tot 25 kilometer. De wandelclub wordt ook aangekondigd via MEE. Daarmee zijn ook buiten Kempenhaeghe wonende mensen met een verstandelijke beperking welkom. In juni kunnen ook niet leden zich aanmelden voor de avond vierdaagse van Heeze. De begeleiding van de bewoners is dan in handen van de begeleiding van de woongroepen.
Clubavond Er zijn 10 korte tochten op de zondagmiddagen. De eerste wandeltocht is op 18 juli voor de korte afstand. De daaropvolgende tocht is op 12 september. Vertrek om 10.30 uur vanaf het kantoor van de afdeling Vrije Tijd op Huize Providentia.
Voor de langere afstand is de eesrte gelegenheid op 6 augustus wanneer de Kempische Dagen worden georganiseerd
Kosten en betaling De contributie bedraagt Ä 65,= per jaar voor de korte afstand, de lange afstand betaalt Ä 160,= per jaar contributie. De betaling verloopt via de administratie van Kempenhaeghe.
Minimaal aantal deelnemers Er is geen minimum en geen maximum aan de deelnemers van de korte afstand. Voor de lange afstand is het minimum 9 deelnemers en het maximum 13.
Aanwezige begeleiding 1 medewerker van de Afdeling Vrije Tijd en 4 vrijwilligers
Aanmelden Aanmelden doorlopend via de e-mail bij de afdeling Vrije Tijd. jacobsl@kempenhaeghe.nl of udeng@kempenhaeghe.nl

Kookclub

Gezellig samen koken en daarna de gekookte maaltijd samen nuttigen
De kookclub bestaat uit maximaal 8 leden. De club komt bij elkaar op donderdagavond in het activiteiten Centrum. Momenteel is de derde groep bezig met hun kookkunst. Deze groep kookt door tot en met 14 juli. Daarna komt groep 4. Er zijn al 5 aanmeldingen voor groep 4, dus er is nog een mogelijkheid voor 3 personen. Deze groep start op 15 september.
Clubavond Op donderdag avond. Voor groep 4 vanaf 15 september, 13 oktober, 10 november, 8 december en 12 januari.
Kosten en betaling Kosten bedragen Ä 80,= per cursus bij een deelname van 8 personen. Indien er minder personen deelnemen gaan de kosten omhoog. Betaling contant aan Liesbeth, of via de administratie.
Minimaal aantal deelnemers Minimaal 6 deelnemers en maximaal 8 deelnemers
Aanwezige begeleiding 1 medewerker van de Afdeling Vrije Tijd
Aanmelden aanmelden bij Liesbeth Jacobs via de e-mail. jacobsl@kempenhaeghe.nl of udeng@kempenhaeghe.nl

Ponyrijden club

Rijden of rondstappen
In een kleine groep leren bewoners pony rijden of genieten ze van het onder begeleiding rondstappen op een pony
Clubavond Elke zaterdagmiddag
Kosten en betaling Gratis
Minimaal aantal deelnemers Maximaal 20 deelnemers
Aanwezige begeleiding 1 medewerker van de afdeling Vrije Tijd en 3 vrijwilligers
Aanmelden Aanmelden via de email aan lieropn@kempenhaeghe.nl

Knutsel- en hobby club

Creatief bezig zijn
In clubverband maken de bewoners kennis met creatieve technieken. Ze maken naar eigen wens een werkstuk. De club wordt mede mogelijk gemaakt door de HOBBYCLUB HEEZE.

Vervoer naar en van deze locatie is voor rekening van de bewoner
Clubavond 36 maandagavonden per jaar van 18.30 uur tot 20.30 uur in de clubruimte van de hobbyclub uit Heeze aan de Spoorlaan in Heeze.
Kosten en betaling Ä 70,= per jaar, inclusief materiaal. Betalingen via de administratie van Kempenhaeghe.
Minimaal aantal deelnemers Minimum 4 deelnemers, maximum 10 deelnemers, daarna een wachtlijst
Aanwezige begeleiding 1 medewerker van de Afdeling Vrije Tijd, 2 vrijwilligers en 2 leden van de hobbyclub Heeze
Aanmelden Aanmelden doorlopend via de e-mail bij de afdeling Vrije Tijd: lieropn@kempenhaeghe.nl of udeng@kempenhaeghe.nl

Cursusaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking

In clubverband kunnen bewoners samen met anderen een hobby uitoefenen. Zo bouwen ze ook aan hun sociale contacten. Deelname aan enkele clubs is gratis, voor andere geldt een contributie. Deze kosten zijn gebaseerd op werkelijke kosten in een jaar. Er is geen winstoogmerk. Lidmaatschap van een club wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd.

Schilderen

Schilderij maken voor jezelf en misschien ook voor een expositie
Bewoners maken kennis met teken- en schildertechnieken en maken zelf een schilderij. De schilderijen worden getoond in galerie De Winkelstraat, waarna iedere deelnemer zijn schilderwerk mee naar huis krijgt. De cursus is geschikt voor bewoners die een kwast kunnen hanteren.
Cursusdag De workshop wordt gegeven op 28 maart, 11 april en 2 mei
Kosten en betaling De kosten bedragen Ä 45,= per 3 bijeenkomsten en worden voldaan via contante betaling bij de eerste bijeenkomst.
Minimaal aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Aanwezige begeleiding 1 docent en 1 vrijwilliger
Aanmelden Aanmelden doorlopend via de e-mail bij de Afdeling Vrije Tijd: Weijera@kempenhaeghe.nl of udeng@kempenhaeghe.nl

Kralen rijgen

Bewoners maken hun eigen sieraden
De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met GLOSSY HEEZE. De cursus is geschikt voor bewoners die over voldoende fijne motoriek beschikken om kralen te hanteren.
Cursusdag dinsdagavond 5 en 12 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. Op 5 oktober in de koffiekamer van Klaver. Op 12 oktober in De Klimop op Klaver
Kosten en betaling Ä 30,= voor de complete workshop inclusief materialen en drankje. Betaling via de administratie van Kempenhaeghe
Minimaal aantal deelnemers Minimum 6, maximum 8 deelnemers per avond daarna een wachtlijst
Aanwezige begeleiding 1 medewerker van de afdeling vrije tijd en 1 vrijwilliger
Aanmelden Aanmelden kan doorlopend via de e-mail bij de afdelng Vrije Tijd: weijera@kempenhaeghe.nl of udeng@kempenhaeghe.nl